Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Egenvård

Det lönar sig att sköta om det egna välbefinnandet! Ta till dig information och stöd för att främja din egen hälsa. Du får även stöd i egenvården av långtidssjukdomar.

Det finns fina hälsofrämjande tjänster för att främja hälsan hos kommuninvånaren. Du kan tillämpa dessa tjänster när du själv vill och har tid.

Ur hälsogranskningen får du reda på hur ditt levnadssätt påverkar den uppskattade livslängden och din risk att insjukna i sjukdomar som förkortar livslängden och försvagar livskvaliteten.Du kan även anmäla dig till elektroniska träningsprogram, vilka ger stöd till att förbättra levnadssättet.

Elektronisk hälsokontroll

Den elektroniska hälsogranskningen är riktad till kommuninvånare som vill följa upp och få stöd till sin välfärd.

Du kan även anmäla dig till den elektroniska hälsotränarens träningsprogram.
De teman du kan välja är:

  • motionsprogram, olika belastningsnivåer
  • hälsosam kost (träningsprogram)
  • sömnträningsprogram
  • träningsprogram för vikthantering
  • träningsprogram för hantering av alkoholkonsumtion
  • träningsprogram för att sluta röka
  • träningsprogram för stresshantering
  • träningsprogram för att lösa konflikter i parförhållande
  • träningsprogram för barnfamiljer

Här kommer du till Elektronisk hälsokontroll

 

Egenvård

I vården av långtidssjukdomar lönar det sig definitivt att tillämpa den eEgenvårdsservicen. Från servicen får du sjukdomsspecifika läropaket samt konkreta instruktioner för egenvård.

Här kommer du till (ännu på finska): Omahoito

Forskad och korrekt information om hälsan

Då något ärende i fråga om hälsa eller sjukvård väcker frågor, lönar det sig att läsa forskade uppgifter från bl.a. följande källor:

Hälsobyn (Terveyskylä)
Psykporten.fi (Mielenterveystalo)
Terveyskirjasto (endast på finska)

Omaolo - även symtombedömning om coronaviruset

Om du har symtom och känningar som tyder på att du kan ha smittats av coronaviruset: Gör en symtombedömning om coronaviruset (covid-19) på nätet på www.omaolo.fi. Då du loggar in med egen bankidentifikation eller genom mobilcertifikat och skickar dina uppgifter och symtom på Omaolo, går uppgifterna till Vasa centralsjukhus och vid behov får du automatiskt därifrån en kallelse till coronavirustest. Då behöver du ingen remiss från hälsostationen.

Omaolo har 16 stycken olika symtombedömningar, varav tre tas i bruk i början av september i Österbotten. De tre symptombedömningarna med rekommendationer som är möjliga att få genom verktyget är ländryggssmärta eller skada, urinvägsinfektion och diarré.