Förbigå menyn

Welcome Steps -projekt

Welcome Steps är ett projekt för utvecklande av handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare. Utvecklingsprojektet finansieras av Arbets- och näringsministeriet och Vasa stads sysselsättningsservice. Welcome Steps kommer att genomföras mellan 1.9.2022–31.8.2023. Målgruppen är alla invandrare, oberoende av orsak till flytten eller ställning på arbetsmarknaden med beaktande av likabehandlings- och jämställdhetsperspektivet.

Syftet med projektet är att främja integrationen och etableringen av alla invandrare i Vasa med hjälp av olika handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel. Att Projektet utvecklar Welcome Offices handlednings- och rådgivningstjänster speciellt utvecklas digitaliserade tjänster. Welcome office hör till Vasa stads samservice. som erbjuder handlednings- och rådgivningstjänster för personer med invandrarbakgrund oberoende av orsak.

Syftet med tredje året med är att implementera under första och andra året  piloterade tjänster och verksamhet i redan befintlig service. Inom projektet ordnas infomöten och utbildningar både för målgruppen och för samarbetsparterna, t.ex. myndigheter, föreningar och företag. Projektet kartlägger och utvecklar klientstigarna bl.a. via utbildning ut i arbetslivet.

 

Kontaktuppgifter:

Projektchef Tiina Palonen-Stenvall

+358 40 646 3391 / tiina.palonen-stenvall@vasa.fi

Projektarbetare Sirpa Siikonen

+358 40 589 9546 / sirpa.siikonen@vasa.fi

Facebook