Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Tidsresa till år 1969

Kom med på tidsresa på Tolvmansgården!

Välkomna med på tidsresa till år 1969. Kronoby kommun har precis bildats Kronoby, Nedervetil och Terjärv. Tolvmansgården har el och vatten och vi lever på bondgården och funderar på vad som händer i landet. Vi förbereder barnen för skolstart i Kronoby högstadieskola och i byskolorna som ännu fanns i alla byar.