Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Palosaaren risteyssillan pintarakenteet uusitaan kesällä Vaasassa

Julkaistu: 7.3.2024

ELY-keskus korjaa kesällä 2024 Palosaaren risteyssillan pintarakenteita. Sillan vedeneristerakenteet ovat vaurioituneet ja rikkoneet asfaltin sillan kannella. Korjaaminen tehdään yhdessä Vaasan kaupungin kanssa. Nykyinen silta on valmistunut ja otettu käyttöön liikenteelle vuonna 2019.

Vaurioiden aiheuttaja selvitetään korjaustyön alussa, koska on epätavallista, että silta joudutaan korjaamaan näin nopeasti valmistumisen jälkeen. Vaurioilla ei ole vaikutusta sillan kantavuuteen.

Korjaustöiden arvioitu aloitus on kesäkuun alussa 2024 ja työn arvioitu kesto on noin 2,5 kuukautta.

Korjaustyön kestoon vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet, joten työn kesto tarkentuu työn aikana.

Vaikutukset liikenteelle

Korjaustyöstä aiheutuu mittavaa haittaa liikenteelle. Korjaustyön ajaksi Palosaaren silta suljetaan ylittävän liikenteen suhteen kaikelta liikenteeltä.

Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan käyttämään joko Vetokannaksen ylikulkukäytävää etelän suunnassa tai Peipposen alikulkukäytävää pohjoisen suunnassa.

Palosaari-Vetokannas suunnan moottoriajoneuvoliikenteelle rakennetaan työnaikainen kiertoliittymä Alskatintielle etelän puolelle Palosaaren risteyssiltaa ja valo-ohjattu liittymä sillan pohjoispuolelle.

Vilkasliikenteisillä ajanjaksoilla aamu- ja iltapäivisin liikenne tulee jonoutumaan työmaan kohdalla.

Ruuhkaisimpia ajanjaksoja kannattaa välttää, mikäli mahdollista. Lisäksi kannattaa suosia muita kulkuneuvoja kuin autoa. Vaihtoehtoisten reittien käyttäminen myös vähentää työmaa-alueen liikennettä.

Palosaaren sillan työnaikaiset kiertotiet autoliikenteen osalta