Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan kaupunki on vakaa ja turvallinen työnantaja

Julkaistu: 30.3.2021

Päivitetty: 1.4.2021

Vaasan kaupunki teetti helmikuun aikana kaksi eri kyselyä tavoitteenaan selvittää mainettaan työnantajana sekä henkilöstön että potentiaalisen uuden työvoiman keskuudessa. Kaupungin maine työnantajana sai hyvän arvosanan sekä sisäisessä että ulkoisessa kyselyssä. Molemmista kyselyistä saaduissa tuloksissa oli paljon yhtäläisyyksiä, mutta erojakin löydettiin. Tuloksia hyödynnetään kehittämistoimenpiteiden ohjaamisessa oikeille osa-alueille.

Sisäiseen kyselyyn vastasi 547 työntekijää ja ulkoiseen kyselyyn 292. Ulkoisen kyselyn otantaan otettiin vastauksia seuraavilta alueilta: Pohjanmaan maakunta (91), Kokkola (25), Seinäjoki (24), pääkaupunkiseutu (76) sekä muu Suomi (76). Tiedonkeruun sähköisillä kyselylomakkeilla ja tulosten analysoinnin toteutti T-Media.

– Nyt meillä on hyvää dataa kehittämistyön tueksi, jotta Vaasan kaupunki olisi jatkossa yhä vetovoimaisempi ja houkuttelevampi työnantaja. Kiitos vastaajille, saimme hyvin vastauksia ja ehdotuksia, miten kaupungin työnantajakuvaa voidaan kehittää. Näitä tullaan nyt hyödyntämään kehittämistyössä, Vaasan kaupungin rekrytointivastaava Anne Lindell sanoo.

Kaupungilla on turvallista olla töissä

Kokonaisuudessaan Vaasan kaupungin maine omien työntekijöiden keskuudessa on kohtalaisella tasolla. Erityisesti kaupunki koetaan työntekijöiden keskuudessa luotettavana, turvallisena ja varmana työnantajana sekä vastuullisena toimijana. Kaupunkia pidettiin vastuullisena toimijana, joka ottaa toimissaan huomioon yhteiskunnan ja ympäristön.

Hyviin tuloksiin kaupunki ylti myös innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden sekä hallinnon kategorioissa. Talouteen ei oltu aivan yhtä luottavaisia kyselyn perusteella ja etenemismahdollisuuksiin toivottiin parannuksia. Eniten vastaajia askarruttivat palkkaus sekä henkilöstöedut, joihin oltiin vähiten tyytyväisiä suhteessa muihin osa-alueisiin. Lähes kaikki tutkimuksen vastaajista kuitenkin hakisivat nykyistä työtehtäväänsä uudelleen.

– Tuloksia tullaan hyödyntämään myös kaupungin palkitsemisohjelman päivitystyössä. Saimme hyviä näkökulmia siihen, millä palkitsemisen keinoilla voisimme parhaiten motivoida ja sitouttaa olemassa olevaa henkilöstöä sekä houkutella meille osaavaa työvoimaa, Vaasan kaupungin henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen kertoo.

Vaasa on monikielinen asuinpaikka

Suurin eroavaisuus ulkoisen ja sisäisen kyselyn tuloksissa oli siinä, että potentiaaliset työntekijät eivät vielä miellä Vaasan kaupungin tarjoavan mielenkiintoisia työtehtäviä siinä määrin, missä nykyinen henkilöstö antaa kyseiselle osa-alueelle hyvän arvosanan.

Ulkoisessa kyselyssä potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa suurimmaksi haasteeksi muodostuu asumishalukkuuden vähäisyys Vaasan seudulla. Muuttohaluttomuutta lisää kyselyn perusteella ruotsin kielen taitamattomuus, sillä kaksikielisyys oletetaan vaatimukseksi työnsaannille.

– Meillä on tehtäviä missä sekä suomen ja ruotsin kielen osaaminen on välttämätöntä. Mutta on myös tehtäviä mihin voi hakea ilman täydellistä kielen taitoa, joten kannustamme rohkeasti hakemaan ja kielitaitovaatimuksista voi kysyä lisää, Anne Lindell muistuttaa.

– Vaasa on kansainvälinen kaupunki, jossa kotimaisten kielten lisäksi puhutaan arjessa lähes sataa muutakin äidinkieltä. Täällä voit elää omannäköistä elämääsi, ja löytää vientivetoisesta elinkeinoelämästä työuran, jossa voit toteuttaa itseäsi yhdellä, kahdella tai useammallakin kielellä, Vaasan kaupungin markkinointiasiantuntija Eevamaria Paasikari sanoo.

Korkeimmat yksittäiset arviot tulivat kaupungista turvallisena ja pitkäaikaisena sekä monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta edistävänä työnantajana. Vaasan kaupungin myös katsottiin tarjoavan kohtuullisesti hyviä etenemismahdollisuuksia, mahdollistavan osaamisen kehittämisen ja työnteon nykyaikaisilla välineillä.

– Kokonaisuudessaan Vaasan kaupungin ulkoinen työnantajamaine on kohtalaisella tasolla. Erityisesti kaupunki koetaan reiluna, vakaana ja turvallisena työnantajana sekä vastuullisena, hintansa arvoisia palveluja tarjoavana toimijana, T-Median tutkija KTT Petteri Puska kiteyttää.