Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasassa liikenteen päästöt kuriin datan avulla

Julkaistu: 23.6.2021

Vaasa haluaa olla hiilineutraali kaupunki 2020-luvun loppuun mennessä. Tavoite on kova – hiilidioksidipäästöjä pitää leikata paljon ja nopeasti. Nyt käynnistetyssä Vaasan liikenne 202x -hankkeessa Vaasan kaupunki yhteistyössä Rambollin kanssa kehittää uuden työkalun ilmastojohtamisen tueksi.

Vaasan liikenne 202x -hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa Vaasan kaupungin liikennesuoritteiden ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehityksestä sekä johtaa suunnittelua ja toimenpiteitä siten, että kunnianhimoiset hiilidioksidipäästötavoitteet saavutetaan.

Vaasassa hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuosien 2011-2019 aikana noin 30 prosentilla. Merkittävimmät vähennykset ovat tulleet sähkönkulutuksesta sekä kaukolämmöstä. Suurin haaste on tieliikenteessä, jonka päästöt ovat vähentyneet samalla ajanjaksolla ainoastaan 10 prosenttia.

– Vaasan liikenne 202x –hanke on erittäin tärkeä kaupungin hiilineutraalisuustavoitteiden kannalta. Oletettavasti ajoneuvoteknologian kehittyminen tuo osan vaaditusta päästövähennyksestä, mutta kukaan ei osaa tällä hetkellä sanoa, uudistuuko autokanta riittävän nopeasti tai kuinka paljon tarvitaan toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosioon, Vaasan kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi toteaa.

– Nyt kehitettävän työkalun avulla selvitämme erilaisia skenaarioita tavoitteeseen pääsemiseksi sekä toteutamme järjestelmän, jolla kehitystä voidaan seurata. Tärkeä näkökulma on myös päästötavoitteen näkyväksi tekemisessä jokaiselle vaasalaiselle, Talvi jatkaa.

Hankkeessa hyödynnettävä strateginen liikennemallinnus pyrkii kuvaamaan erilaisten maankäytön ja liikenteen suunnitteluhankkeiden vaikutuksia tuleviin liikennemääriin, kulkutapojen käyttöön ja tuleviin hiilidioksidipäästöihin.

– Kehityshanke Vaasan kaupungin kanssa on mielenkiintoinen monestakin syystä. Hanke sopii hyvin Rambollin sitoumukseen toimia tiennäyttäjänä kestävän kehityksen ratkaisuissa. Toisaalta reaaliaikaisten datalähteiden yhdistäminen strategiseen liikennemallinnukseen on mielenkiintoinen kehityskohde, joka mahdollistaa jatkossa uusia sovelluskohteita, kertoo Rambollin projektipäällikkö Teemu Sihvola.

Rambollin kehittämä liikenteen kysynnän simulointimalli BRUTUS soveltuu tarkkuutensa takia hyvin kestävien kulkutapojen mallintamiseen. Mallin yksilöpohjaisuus mahdollistaa vaikutusten arvioinnin sosioekonomisten tekijöiden näkökulmasta.

Ympäristöministeriön rahoittama hanke toteutetaan yhteisenä kehityshankkeena Vaasan kaupungin ja Rambollin kesken, jotka myös osaltaan hanketta rahoittavat. Hankkeessa kehitetään uutta teknologiaa ja tuote, jolla on myös kansainvälistä uutuusarvoa. Seurantaryhmässä on mukana tahoja myös muualta Suomesta.