Ohita valikko

Rakennusten kosteudenhallinnan seuranta rakennuslupaprosessissa

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä rakennushankkeen rakentamisenaikaista kosteudenhallintaa.

Rakennusten kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien merkittävien kielteisten yhteiskunnallisten ja kansantaloudellisten vaikutusten vuoksi on syytä jo rakennusluvan hakuvaiheessa varmistua siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävät edellytykset huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi rakennuksen terveellisyysvaatimusten osalta. Rakennushankkeen onnistunut kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa tilaamisesta rakennuksen käyttöön.

Märkätilaohjeistus

Kosteudenhallintakoordinaattori

  • Kosteudenhallintakoordinaattori on rakennushankkeeseen ryhtyvän hankkeeseen valitsema erityinen asiantuntijataho, joka ohjaa kosteudenhallinnan onnistunutta toteutusta rakennushankkeen eri vaiheissa tilaamisesta käyttöön. Hankkeissa, joissa rakennushankkeeseen ryhtyvä ja urakoitsija ovat sama toimija, on kosteudenhallintakoordinaattori syytä palkata urakoitsijaorganisaation ulkopuolelta.
  • Kaikissa rakennuslupaa vaativissa rakennustöissä, jotka sisältävät kosteudenhallintaa vaativia toimenpiteitä, tarvitaan kosteudenhallinnasta vastaava kosteudenhallintakoordinaattori. Koordinaattorina voi toimia työnjohtajan pätevyydestä ja kohteen vaativuudesta riippuen esim. vastaava työnjohtaja.

Kosteudenhallintaselvitys

Kosteudenhallintasuunnitelma

  • Rakennuslupapäätökseen kirjataan kosteudenhallintaan liittyvät vaadittavat toimenpiteet. Erillinen kosteudenhallintasuunnitelma vaaditaan erikoissuunnitelmana uudisrakennuksissa kolmen tai useamman asunnon kohteissa ja vastaavan kokoisissa kohteissa. Korjausrakentamisessa harkitaan tarve kosteudenhallintasuunnitelmaan kohteen kosteusteknisen vaativuuden mukaan.
  • Käytettäessä Kuivaketju10-toimintamallia (https://kk10.rala.fi) se riittää eikä muuta suunnitelmaa tarvita.