Ohita valikko

Vanhan öljysäiliön poistaminen

Jos öljylämmitys poistetaan ja tilalle tulee ilma-, vesi-lämpöpumppu, ei kohteeseen tarvitse hakea lupaa rakennusvalvonnasta, koska laite ei tule katujulkisivuun. Kun toimenpide on suoritettu, voi lähettää tiedon rakennusvalvonta.luvat@vaasa.fi niin päivitämme rekisteriin rakennushankkeen lämmitysmuodon ajan tasalle. Ilma- vesilämpöpumpun vedet tulee putkella johtaa riittävän isoon kivipesään joka ei ole rakennuksen perustusten lähellä. Mahdollinen jäänesto putkeen. Se ei saa aiheuttaa talvisin liukkautta kulkuväylillä.

Öljysäiliön käytöstä poistosta on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle, palotarkastaja@vaasa.fi (040 661 0307 ).

Aiheeseen liittyvät kysymykset voi lähettää kemiakaalitarkastajalle  Henrik Backman, henrik.backman@vaasa.fi (040 6626336)

Käytöstä poistettu öljysäiliö ja täyttöputket tulee kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan poistaa (12 §)

Säiliö tulee puhdistaa ja tarkastaa pätevän yrityksen toimesta ennen poistoa. Todistus tästä on esitettävä tarvittaessa.

Määräyksistä voi hakea poikkeusta vapaamuotoisella hakemuksella ympäristönsuojeluun, esim. ymparistonsuojelu@vaasa.fi.

Hakemuksessa tulee esittää syyt, miksi säiliötä ei haluta poistaa, esim. hankala paikka kaivaa. Hakemuksen lisäksi on toimitettava todistus säiliön tyhjennyksestä ja täyttöputkien poistosta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta tekee lopullisen päätöksen säiliön jättämisestä maahan. Päätöksestä veloitetaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu (tällä hetkellä 180 €).

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen on oltava valmis ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022.

 

linkki https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle