Ohita valikko

Videoita synnytyksestä palautumisen tueksi

Lantionpohjan lihasten harjoittaminen synnytyksen jälkeen

Videon teoria löytyy alempaa samalta sivulta.

Synnytyksestä palautuminen

Videon teoria löytyy alempaa samalta sivulta.

Suorien vatsalihasten erkauma

Videon teoria löytyy alempaa samalta sivulta.

Sektioarven hoito

Videon teoria löytyy alempaa samalta sivulta.

Harjoittelu vauvan kanssa

Teoria: Lantionpohjan lihasten harjoittaminen synnytyksen jälkeen

Synnytyksen jälkeen lantionpohjalihasten harjoittaminen aloitetaan jo vuorokausi synnytyksen jälkeen. Harjoitteet ovat kevyitä tunnistamisharjoitteita. Niitä tehdään useita kertoja vuorokauden aikana vähän kerrallaan. Lantionpohja lihasten hyvä kunto nopeuttaa synnytyk- sestä palautumista, lisää virtsan- ja ulosteenpidätyskykyä, tukee asentoa ja vaikuttaa seksuaalisen nautinnon kokemiseen. Muistetaan myös lantionpohjan rentouttaminen. Synnytyksen jälkeen rentoutusharjoitus auttaa myös lihasten löytymisessä.

Joskus synnytyksen aikana joudutaan tehdä episiotomia eli välilihaleikkaus tai väliliha voi spontaanisti revetä. Tutkimusten mukaan episiotomian jälkeen jopa 80 %:lla naisista esiintyy yhdyntäkipuja. Näistä syntyneitä arpia on hyvä hoitaa, ettei tule kiinnikkeitä, jotka voivat kiristää, aiheuttaa kipua tai tunnottomuutta, epämiellyttäviä tuntemuksia tai rajoittaa kehon liikkeitä. Lantionpohja lihasten rentouttaminen tärkeää tehdään maximivoima ja maximirentous – harjoitus sekä huomioidaan muut mahdolliset kireydet lihaksissa ja kehossa. Tässä yhdistyy omatoiminen harjoittelu yhdessä manuaalisen terapian kanssa.

Episiotomia arven hoito. Arpea voi hoitaa öljyllä kevyesti hieroen, ensin ulkoisesti ja sitten sisäisesti hieroen ja kevyesti venyttäen. Keskustele asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, terveydenhoitaja tai äitiysfysioterapeutti.

Teoria: Synnytyksestä palautuminen

Synnytyksestä palautuminen on hyvin yksilöllistä, ensimmäiset 2 kk on hyvä ottaa rauhallisesti ja antaa keholle aikaa palautua spontaanisti. Tämä on hyvää aikaa tutustua vauvaan. Suuri osa äideistä palautuu spontaanisti, mutta osa äideistä tarvitsee tukea ja ohjausta palautumisen etenemiseksi. Liikkuminen on suotavaa, voit aloitella omassa, sinulle sopivassa tahdissa. Voit lähteä rauhallisille kävelylenkeille melko pian synnytyksen jälkeen, tehdä lantionpohjaa vahvistavia harjoitteita sekä hengitysharjoitteita.

Kun hallitsee nämä, ja on saanut harjoitettua keskivartalon syvien lihasten yhteistoimintaa, voi pikkuhiljaa siirtyä raskaampiin harjoitteisiin. Keskivartalon syvä tuki lähtee lantionpohjan ja poikittaisen vatsalihaksen yhteistyöstä. Lantionpohja aktivoituu – jolloin napa liukuu ylös ja paine lantionpohjassa vähenee. Jos ei osaa ottaa syvää tukea, ei keskivartalo-harjoitteet tunnu missään. On hyvä tarkkailla tuntemuksiaan vatsan ja lantionpohjan seudulla. Tunnetko painetta, pullistumista vatsalla tai alas lantionpohjaa kohti.

Lantionpohja lihakset ja muut ympäröivät kudokset ja hermot palautuvat venytyksestä n. 4-6 kk osa jopa 12 kk. Tämä on tärkeää huomioida siirtyessä raskaampiin harjoitteisiin kuten esim. juoksuun.

Sektiosynnytyksen jälkeen muodostunut arpi tarvitsee aikaa parantua, vatsan alueen sidekudokset palautuvat noin 6-7 kk lähelle normaalia lujuutta, mutta eivät vielä ole yhtä vahvat kuin ennen synnytystä. Tärkeää kiinnittää huomio hyvään ergonomiaan vauvan hoidossa sekä arjen askareissa.

Synnytyksen jälkeen kehon palautuminen voi kokonaisuudessaan viedä pitkäänkin, jopa 2 vuotta. Raskaus- ja imetyshormonit vaikuttavat kehossa useita kuukausia vaikuttaen löysentävästi niveliin. Tämä on hyvä huomioida liikuntamäärässä ja sen kuormittavuudessa, nostaen sitä asteittain. Kuuntele kehoa miltä tuntuu liikkumisen aikana ja sen jälkeen ja mieti onko tarvetta muokata niitä.

Ole itsellesi armollinen, et voi itse täysin hallita fysiologiaa. Omilla valinnoilla voi auttaa kehoa palautumaan. Ravinto, neste, lepo ja liikunta, Järkevät valinnat ja itsestä huolehtiminen! ANNA KEHOSI OLLA ÄITI!

Yleisenä vinkkinä voisi sanoa, että jos jälkitarkastuksessa tai 2 kk synnytyksestä äidillä esiintyy virtsanpidätys tai muita lantionpohjan ongelmia, on hyvä keskustella asiaan perehtyneen ammattilaisen kanssa. Ota rohkeasti asia puheeksi Lääkärin tai Terveydenhoitajan kanssa. Käynti Äitiys- ja Lantionpohjan fysioterapeutilla voisi olla paikallaan.

Teoria: Suorien vatsalihasten erkauma

Vatsalihasten erkaumalla tarkoitetaan suorien vatsalihasten erkaantumista pois toisistaan. Tämä on normaali ilmiö raskausaikana. Vatsan kasvaessa siirtyvät suorat vatsalihakset sivulle, antaen tilaa kasvavalle kohdulle. Jännesauma, linea alba, joka on vatsalihasten välissä on normaalisti noin 2 cm levyinen, mutta voi raskausaikana venyä jopa 10-15 cm. Erkaumasta puhutaan jos vatsalihakset eivät palaudu normaalisti vaan niiden väliin jää rakoa. Synnytyksen jälkeen tapahtuva spontaani palautuminen kestää noin 2-3 kk, joskus myös kauemmin. Vatsalihasten erkauma tarvitsee kuntouttamista jos synnytyksestä on mennyt useampi kuukausi ja esiintyy selkeitä erkauman oireita kuten vatsan pömpötystä, keskivartalon hallinnan ongelmia, selkäkipuja tai lanneselän väsymistä. Myös lantionpohjan aktivoiminen on hankalaa, ei jaksa kannatella ryhtiä. Erkauma on vahvasti yhteydessä myös virtsankarkailuun, ulosteenpidätyskyvyttömyyteen ja laskeumiin.

Jännesauman tulee olla napakka. Napakkuutta pidetään jopa tärkeämpänä kuin vatsalihasten puoliskojen lähentymistä liikkeen seurauksena. Jännesauman tehtävänä on pitää vatsalihakset yhdessä siirtää voimia lihasten välissä ja antaa tukea vatsanseinämälle.

Raskausaikana tai synnytyksen jälkeen tapahtuva vääränlainen liikunta voi hidastaa vatsalihasten palautumista ja ylläpitää vatsalihasten erkaumaa. Tämän vuoksi raskausaikana ja synnytyksen jälkeen ei ole hyvä tehdä raskaita keskivartaloon kohdistuvia vatsarutistuksia tai lankutuksia. Näille harjoitteille löytyy kuitenkin vaihtoehdot miten soveltaa sopivaksi.

Miten tunnistan erkauman? Seisoma-asennossa, vatsa pömpöttää tai pullottaa erityisesti iltaa kohden tai syömisen jälkeen. Nauraminen, kun naurat, vatsasi työntyy selkeästi ulospäin vaikka makaisit selinmakuulla. Vatsarutistus tai jalkojen nosto ylös, kuormittaessa suoria vatsalihaksia keskilinja työntyy ulospäin tai painuu rotkolle, ja jää sormin tunnustellen selkeästi löysäksi/pehmeäksi sen sijaan että tulisi hyvä jännite.

Yskimistesti: Laita kädet vatsalle ja yskäise muutama kerta – tunnustele mihin suuntaan vatsa liikkuu? Jos vatsa pullistuu yskäisyn aikana niin silloin vatsan seutu ei ihan vielä ole palautunut. Vatsan tulisi lähteä sisäänpäin kun vatsaontelon paine toimii oikein.

Tiivistystesti: Seiso selkä seinää vasten ja tuo kädet vatsalle – päästä vatsa rennoksi. Hengitä sisään – uloshengityksellä jännitä lantionpohja ja tiivistä vatsaa/napaa sisäänpäin – saatko pidettyä vatsan tiiviinä ja hengitettyä samaan aikaan sisään ja ulos – jos onnistuu lisää käsien liike mukaan. Nosta kädet ylös – pysyykö?

Lantionpohjan ja poikittaisen vatsalihaksen harjoitteet ovat vatsanseinämän kuntoutumisen perusta. Erkauman kuntoutus tulisi pohjautua hyvin kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, koska vatsalihakset yhtyvät kiinnityskohtiensa ja faskian välityksellä lantion, selän, pallean, rintakehän, niskan ja lantionpohjan lihaksiin. Tutkimisen tärkeys korostuu ja harjoitusohjelmat suunnitellaan yksilöllisesti. Vahvistavat ja rentouttavat harjoitteet, manuaalinen käsittely, hengitysharjoitteet, liikkuvuusharjoitteet, ryhti ja kehon käytön ohjaus sekä mahdollinen tukiliivin käyttö ovat kaikki toimivia menetelmiä.

Teoria: Sektioarven hoito

Sektiosynnytyksestä sinulle muistoksi jäänyt haava kypsyy pikkuhiljaa muutamien kuukausien aikana arveksi. Arpi sijaitsee joko pitkittäin navasta alaspäin tai poikittain lähellä bikinirajaa. Toipumiseen vaikuttaa myös miten sektioarpesi lähtee paranemaan. Silmin katsottuna arpi paranee noin kolmessa kuukaudessa, mutta lopullinen paraneminen voi kestää noin vuoden.
Opas sektiolla synnyttäneille äideille toipumisen tueksi löytyy osoitteesta: http://www.aitiysfysioterapia.fi/

Arven käsittely sektiosynnytyksen jälkeen on tärkeä kudosten paranemisen kannalta. Arven hoidolla pyritään saamaan arvesta elastinen ja liikkuva. Pyritään estämään mahdollisia liikerajoitteita ja kiristyksiä joita kiinnikeiden muodostuminen voi tuoda.
Alkuvaiheessa tehdään lempeitä liikkeitä lantion ja rintakehän alueelle sekä muistutellaan itseä ryhdikkäistä asennoista. Hengitysharjoitukset kohti vatsan aluetta ovat hyviä. Vatsan alueen kevyet silittelyt lisäävät verenkiertoa ja aineenvaihduntaa iholla. Tässä korostuu myös kosketuksen merkitys synnytyksen jälkeen, koska kaikenlainen käsittely, myös arpikäsittely auttaa kontaktin löytymisessä. Usein äideillä saattaa olla tunnottomuutta alavatsalla, kuin osa vatsaa olisi poissa.

Haavan kunnolla umpeuduttua, voi arpea alkaa käsitellä kudoksia liikutellen. Käsitellään muutamalla sormella arven ylä- ja alapuolelta, myöhemmin edetään arven päälle, alhaalta ylös, sivulta sivulle, pyöritellen ja myöhemmin pinsettiote. Hyvä keskustella aina ensin esim. äitiysfysioterapeutin kanssa ennen käsittelyn aloittamista.