Ohita valikko
Hanke

1/2022 Älykäs ja kestävä akkuarvoketju - Intelligent and sustainable battery value chain / Merinova

Vaasan tavoitteena on luoda Suomeen maailman vihrein akkuekosysteemi. GigaVaasa nimike tarkoittaa yli 350 ha akkuteollisuudelle tarkoitettua teollisuuspuistoympäristöä, jonka tarkoituksena on tarjota kestävällä tavalla toteutettu akkukemian teollisuusympäristö. Tämän tarkoitus on houkutella kestävyysteemaan sitoutuneita akkualan toimijoita sijoittautumaan alueelle. Kestävyyden lisäksi tarjottava teollisuuspuistoympäristö pyrkii infraympäristöllään varmistamaan yritysten kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen.

INVEST-IN TYÖ GIGAVAASA –ALUEELLE
Tavoitteena on yritysten houkutteleminen alueelle, heidän kiinnittäminen GigaVaasaan ja pyrkimys, jotta yritykset aloittavat sijoittautumisprosessin (tonttivaraus, YVA-luvitus yms.) Prosessin aikana yritysten tukeminen heidän kannattavuuslaskelmissaan siten että GigaVaasan alueen suunniteltua teollisuusinfraa hyödynnetään mahdollisimman paljon, jotta kilpailukyky
kestävällä tavalla toteutettuna saavutetaan.

GIGAVAASA –ALUEEN SISÄLOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN
Tavoitteena on alueelle sijoittautumista harkitsevien yritysten prosessien ymmärtäminen, jotta sisälogistiikan tarpeet kyetään hahmottamaan. Tavoitteena on alueen toimijoiden prosessien hahmottumisen kautta kyetä tekemään alueen jatkosuunnittelua mahdollisten GigaVaasan alueen logistiikkapalveluiden luomiseksi keskitetysti, jotta kokonaistavoite päästöttömästä
akkutehdasekosysteemistä toteutuu myös sisälogistiikan osalta.

TEOLLISUUSINFRAN SYNERGIAEDUT
Tavoitteena on luoda maailman vihrein akkuekosysteemi, jossa teollisuusinfran toteuttaminen tehdään ainutlaatuisella tavalla, jolloin alueen kehittyessä luodaan kilpailukykyinen kestävällä tavalla toteutettu toimintaympäristö. Alueelle on tullut ja tulossa uusia yrityksiä. Tällä hankkeella pyritään varmistamaan yhteensopivuus, synergiat ja kestävä kehitys alueelle sijoittuvien yritysten kesken.

OSAAJAT JA OSAAMINEN
Tavoitteena on selvittää alueelle sijoittautumista harkitsevien yritysten kanssa teollisuuden osaajien tarpeet ja tukea alueen oppilaitosten kykyä valmistautua eri osaajien koulutusten kehittämistä. Työn tuloksena muodostetaan osaamis-/kompetenssikartta. Selvitetään Nordic Battery Belt – mahdollisuudet yhteistyöhön ulkomaisten osaajien houkuttelemiseksi pohjoismaiseen akkuarvoketjuun

Tämä projekti edistää Vaasan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta. www.vaasa.fi/innovaatioekosysteemisopimus

Lisätiedot

Projektipäällikkö Marko Kuokkanen
marko.kuokkanen(at)merinova.fi