Ohita valikko
Hanke

1/2023 Vaasan seudun uusi energiatalous (Merinova)

Tulevaisuuden hiilivapaiden energiamuotojen kehittyminen riippuu eri energiajärjestelmien onnistuneesta yhteen liittämisestä. Tämä koskee sekä yksittäisiä pilottihankkeita että alueellisella ja kansallisella tasolla tapahtuvaa kehitystä.
Hankkeen tavoitteena on lisätä EnergyVaasa klusterin tietoisuutta tulevaisuuden energiajärjestelmän liiketoimintamahdollisuuksista sekä sektorikytkennän edistäminen siten että varmistetaan klusterin mahdollisuudet hyötyä energiamurroksesta täysimääräisesti.

Hankkeen tavoitteena on vetytalouden ja muiden uusien vihreiden energiamuotojen koordinointi siten että edistetään Vaasan seudun yritysten ja muiden toimijoiden osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, yhteistyön edistäminen yritysten ja toimijoiden välillä sekä tiedon ja
osaamisen jakaminen keskitetysti ja ymmärrettävästi.

Pääprojektin toteuttaja on Merinova.
Osaprojektin toteuttaja on Vasek.

Hanke toteutetaan osana Vaasan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta. www.vaasa.fi/innovaatioekosysteemisopimus

Lisätiedot

sabina.storbacka@merinova.fi