Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Hanke

AIKO EnergyStorage - Energian vientiosaamisen kasvattaminen Vaasan seudulla

Vaasan seudulle keskittyneessä energiateknologiateollisuudessa on vahvaa osaamista mm. hajautetun energiatuotannon, energian jakelun ja käytön ratkaisuissa. Vaasan seudun energiakeskittymässä on laajasti osaamista ja ratkaisuja älykkäisiin sähköverkkoihin. Yhden tulevaisuuden energiajärjestelmän oleellisen tekijän osalta osaamista ei vielä suuresti ole, energian varastoinnin osaamista tarvittaisiin seudulle ja mielellään myös kaupallinen toimija ratkaisuja tuottamaan. Olemassa olevat energiateknologia-alan yritykset tulevat entistä enemmän hyödyntämään energiavarastoja ratkaisuissaan.

Hankkeen tavoitteena on tukea energianvarastointiosaamisen lisäämistä seudulla sekä edesauttaa Vaasan asemaa Suomen energianvarastoinnin osaamiskeskittymänä. Projektin tavoitteena on rakentaa yhteistyöverkostoja sekä arvoketjua liittyen energian varastoinnin kehittämiseen. Projektissa myös luodaan materiaalia, jossa kuvataan jo olemassa olevaa energian varastointiin liittyvää osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia alaan liittyen. Materiaalin tavoitteena on houkutella seudulle osaamista niin teollisuuden (valmistajat ja hyödyntäjät) kuin tutkimuksen osalta (FITech Vaasa).

Projekti koostuu neljästä työpaketista, jotka ovat sisältävät toimenpiteitä liittyen projektin hallintoon, hankevalmisteluun, verkostojen ylläpitoon, osaamisen varmistamiseen seudulla, Invest-in materiaalin laadintaan sekä arvoketjun luomiseen.

Projektin tuloksena on seudun kannalta merkittävä ja lisäarvoa tuottava toimija- sekä arvoketju tunnistettu, kuvattu sekä kontaktoitu. Lisäksi tärkeimmät toimijat on sitoutettu yhteistyöhön. Tuloksena on myös Invest-in materiaali energian varastoinnin osalta: seudun vahvuudet ja heikkoudet on tunnistettu ja argumentoitu seudun kannalta. Hanketta ja seudun energian varastointiin liittyvää osaamista sekä tarjoamia mahdollisuuksia on esitelty laajasti eri toimijoille.
Projektin aikana on tarkoituksena myös luoda uusia hankkeita alan osaamisen kasvattamiseksi.