Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Hanke

ATY Ammattiin ja työhön

ATY-ammattiin ja työhön hankkeen tavoitteena on työikäisten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen.

Hankkeeseen osallistujien työllistymismahdollisuuksia edistetään parantamalla heidän ammattiosaamistaan, tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja koulutuspalveluja sekä kehittämällä ohjauksen ja motivoinnin toimintamalleja. Erityishuomiota kiinnitetään yksilöllisesti räätälöityjen koulutusmallien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Hankkeen toiminnassa toteutetaan vertaiskehittämistä siten, että hankkeen asiakkaita aktivoidaan osallistumaan koulutus- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään jo olemassa olevien palveluiden toimivuuteen sekä palveluiden oikea-aikaiseen kohdentamiseen.

Hankkeessa kehitetään kummiyritysyhteistyötä yrityksissä tai yritysverkostoissa. Yritysyhteistyön tavoitteena on löytää yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan hankkeen asiakkaita työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoille ja hankkimaan ammattialan osaamista yrityksessä. Yritysyhteistyön tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään heille soveltuvaa työvoimaa sekä lisätä hankkeen osallistujien työllistymismahdollisuuksia.

Lisätiedot

Jukka Mäntymaa
p. 050 435 4844.