Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Hanke

#kokovaasalukee#helavasaläser

#kokovaasalukee#helavasaläser- projektin tavoitteena on lukemisharrastuksen, kirjastonkäytön ja monilukutaidon
edistäminen. Kohderyhmänä ovat siis kaikki vaasalaiset iästä, koulutuksesta, ammatista, työurasta, harrastuksista,
kansalaisuudesta tms. seikoista riippumatta.

Hankkeeseen palkattavan informaatikon tehtävänä on saada ideoinnin asteella olevat monet lukemisen edistämisen idut käytäntöön pilotoitaviksi ja arvioida hankkeen aikana yhdessä henkilöstön kanssa, syntyykö niistä
pysyvää toimintaa. Lisäksi tehtävänä on jo olemassa olevien lukemisen edistämisen toimintojen päivittäminen ja hyvien käytänteiden vahvistaminen.