Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Hanke

Nuoret kirjastoon nyt!

Yhteistyön edistäminen ja monipuolistaminen koulujen, oppilaitosten sekä muiden yhteisöjen kanssa sekä nuorten digitaitojen vahvistaminen. Hankkeessa halutaan tuoda esiin kirjastot kaikille avoimina työ- ja oppimisympäristöinä.

Kohderyhmänä on erityisesti nuoret. Eri medioissa on kannettu huolta nuorten ja erityisesti poikien näköalattomuudesta ja syrjäytymisestä, johon yhtenä syynä nähdään huono lukutaito. Kirjastojen kiinnostavuutta monenlaisen oppimisen paikkana halutaan tuoda esiin erityisesti nuorille.

Toisena tavoitteena on, että hankkeessa kokeilluista toiminnoista osa koetaan toimiviksi ja ne jäävät kirjastojen arkeen.

Lisätiedot

projektipäällikkö Marja Mikola puh. 040-1694438