Ohita valikko
Ihminen astumassa bussiin

Työllistämispalvelut

Tavoitteena on vaasalaisten pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistäminen, osatyökykyisten työllistäminen, nuorten sekä erityisnuorten kesätyöllistäminen, siviilipalveluspaikkojen tarjoaminen vaasalaisille siviilipalvelusvelvollisille sekä työllistämistä edistävien hankkeiden tukeminen.

Palkkatuettu työ

Vaasan kaupunki työllistää palkkatuella noin 200 henkilöä vuosittain eri yksiköihinsä.

Kaupungin työllistämisvaroin toteutettava palkkatukityöllistäminen kohdistuu pääasiassa palkkatukea saaviin yli 300 päivää työmarkkinatuella olleisiin vaasalaisiin työttömiin.

Palkkatukityön kesto kaupungilla on tavallisesti 8 kk (35 viikkoa), jolloin työaika on 85 % toimialan normaalista työajasta.  Työllistämistä suunnataan myös ikänsä puolesta 6 kk ajaksi (26 viikkoa) kokopäivätyön tarvitseviin velvoitetyöllistettäviin.

Miten Vaasan kaupungin palkkatukityöhön pääsee?

Työnhakijan tulee olla aina ensin yhteydessä TE-toimistoon, johon ilmoitetaan kaupungin avoimia palkkatukipaikkoja.

Voit myös saada TE-toimistosta tiedon kaupungilla avoimena olevasta palkkatukipaikasta sähköpostilla tai kirjeellä. Sen jälkeen voit olla yhteydessä työpaikasta suoraan siihen henkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät TE-toimiston lähettämästä ilmoituksesta.

 

Työssäoloehdon täydentäminen

Saadaksesi työssäolojakson jälkeen esimerkiksi ansiosidonnaista päivärahaa, tulee työssäoloehdon täyttyä. Tarkempia tietoja työssäoloehdosta saat omasta työttömyyskassastasi tai Kelan sivuilta.

Työllistämispalveluiden kautta voit täydentää työssäoloehtoa 1-2 kk työllistämisjaksolla Vaasan kaupungin eri yksiköissä.

Mikäli sinulta puuttuu työssäoloehdosta alle kaksi kuukautta, ota yhteyttä.

Lisätietoja:

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Työkokeilu

Työkokeilupaikat työttömille työnhakijoille

Kaupunki tarjoaa monipuolisia työkokeilupaikkoja eri yksiköissään. Työpaikalla tapahtuvan työkokeilun tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen tai työmarkkinoille paluun tukeminen.

Työkokeilussa voit tutustua eri aloihin käytännössä ja selvittää kiinnostaako kyseinen ala tai ammatti sinua, tai mitä osaamista tarvitset työllistyäksesi sinua kiinnostavalle alalle.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työkokeilija jatkaa kaupungilla määräaikaisesti palkkatuetussa työsuhteessa.

Miten työkokeiluun Vaasan kaupungille pääsee?

Tarkista ensin TE-palveluista oletko oikeutettu työkokeiluun.

Jos kiinnostuit, voit olla suoraan yhteydessä yksikköön joka sinua kiinnostaa.

Kaupunki ilmoittaa myös avoimia työkokeilupaikkoja TE-palveluihin, mistä voi myös tiedustella kaupungin työkokeilupaikoista.

Kesto

Työkokeilun kesto sovitaan tilanteesi ja työkokeilun tavoitteiden mukaan:

• kesto voi olla enintään 12 kk, joista enintään 6 kk samassa tehtävässä
• työkokeilujakson pituus on tavallisesti 1–6 kuukautta
• työkokeilua tehdään 1–5 päivänä viikossa, 4–8 tuntia päivässä. Työpäivien ja -tuntien määrää voidaan lisätä kokeilun edetessä vaikka aloitettaisiinkin pienemmillä määrillä.

Toimeentulo

Työkokeilu ei ole palkallista, mutta saat työkokeilun ajalta työttömyysetuuden ja sen lisäksi kulukorvausta 9 € / työkokeilupäivä.

Ennen työkokeilun alkamista tehdään työkokeilusopimus yhdessä TE-toimiston kanssa.

Työkokeiluun osallistuva voi keskeyttää työkokeilun, jos hän työllistyy tai saa opiskelupaikan.

Lisätietoja:

TE-palveluista

tai

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Tuettu työllistäminen, Helppari-toiminta

Helppari-Hjälpare –toimintaan voi tulla työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön. Lisäksi mahdollisuus suorittaa oppisopimuskoulutus. Toimintaan otetaan myös työharjoittelijoita eri oppilaitoksista ja järjestetään työhöntutustumisjaksoja.

Helpparit toimivat Vaasan Vuorikodin senioritalossa, joissa he tekevät avustavaa hoitotyötä vanhusten parissa. Tehtäviin kuuluu muun muassa asukkaiden saattamista ruokasaliin, tarjoilua ja kodinhoidollisia tehtäviä.

Helppari-toiminnassa asiakkaalla mahdollisuus edetä työkokeilun kautta palkkatuettuun työjaksoon myös vanhustyön avustajatoimintaan. Apua ja neuvoja saat myös opintojen aloittamiseen.

Lisätietoja: palvelusuunnittelija Marika Porentola, puhelin 040 128 3790

Työkokeilusta saat lisätietoja myös te-palveluista

Helppari-toiminnan esite (pdf)

Vanhustyön avustaja -toiminta

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vanhustyön avustajan työ on mahdollista sinulle, joka olet pitkään ollut työtön ja sinulla on palkkatukioikeus kunnalle. Voit myös tulla täydentämään työssäoloehtoa ilman palkkatukioikeutta tai saat palkkatukea osatyökykyisyyden perusteella.

Palkkatukioikeutesi voit selvittää omalta virkailijaltasi TE-toimistossa.

Sinulta ei vaadita aikaisempaa koulutusta tai kokemusta alalta. Meillä työhön perehdytetään hyvin ja pulmallisissa tilanteissa on aina tukea saatavilla.

Mitä työ pitää sisällään?

Vanhustyön avustaja -palvelua tarjotaan koti- ja omaishoidon asiakkaina oleville ikäihmisille Vaasassa ja Vähässäkyrössä. Jokaisella avustajalla on omat asiakkaat, joita he tapaavat viikoittain.

Avustajakäynnin sisältö suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaan. Voitte esimerkiksi ulkoilla yhdessä tai asioida kaupassa tai apteekissa. Voitte jutella, lukea lehtiä, ratkoa ristikoita tai vaikka pelata korteilla. Avustajan tehtäviin kuuluu myös kotijumpan ohjaaminen fysioterapeutin laatimien ohjeiden mukaan. Joskus asiakasta autetaan pienissä kotiaskareissa ja ruokailun onnistumisessa.

Avustajat tekevät tarvittaessa myös tilapäisiä käyntejä, jos asiakas tarvitsee saattoapua esimerkiksi lääkäriin, sairaalakäynnille, röntgeniin tai laboratorioon.

Työ on erittäin antoisaa ja päivät monipuolisia ja vaihtelevia. Tarkoitus on tarjota mielekästä tekemistä niin avustajaksi tulevalle kuin asiakkaana olevalle ikäihmiselle.

Minkälaiset työajat ovat?

Työaika on 85% alan normaalista työajasta, 32,5 h/ viikko. Työ on arkityötä, pääasiassa klo 9-16 välisenä aikana. Työsuhteen kesto 6-8 kk.

Miten avustajaksi pääsee?

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Maarit Raukko: +358 40 673 1550 / maarit.raukko@vaasa.fi

Tule meille tekemään työtä jolla on merkitystä!

Tietoa palkkatuesta te-palvelujen verkkosivulla

Kesäduuniseteli

Kesäduunisetelillä voi saada itselleen kesätyöpaikan tai sillä voi tarjota työtä kesätyöpaikkaa hakevalle nuorelle. Kesäduunisetelin voi saada yritys, yhdistys tai osuuskunta, joka työllistää alle 50 henkilöä.

Kesätyötä etsivä nuori voi olla itse yhteydessä työantajaan ja kysyä kesätyöpaikkaa, minkä jälkeen työnantaja hakee kesäduuniseteliä nuoren palkkaamiseen.

Toinen vaihtoehto on, että työnantaja hakee ensin setelin ja etsii sen avulla itse työntekijää.

Kesäduunisetelin myöntää Vaasan kaupunki, ja sitä haetaan kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

Kesäduunisetelillä palkattavan työntekijän tulee olla vaasalainen (kirjoilla Vaasassa), mutta setelillä palkkaavan yrityksen ei tarvitse olla rekisteröitynä Vaasaan.

Etusijalla kesäduunisetelin saajina ovat työnantajat, jotka hakevat sitä ensimmäistä kertaa. Setelin aiempina vuosina saanut työnantajakin voi hakea sitä uudelleen.

Kesäduunisetelin voi saada kun

 • työnantaja ei saa muuta tukea nuoren työllistämiseen
 • työnantajalla ei ole ollut lomautuksia eikä irtisanomisia edellisen 12 kuukauden aikana
 • työsuhde on vähintään 2 viikon / 60 tunnin pituinen
 • työsuhde toteutuu 1.5.–30.9. välisenä aikana
 • palkattava henkilö on iältään 15–29 vuotta, tai on nyt 14-vuotias ja täyttää 15 vuotta kuluvan vuoden aikana
 • bruttopalkkana maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka kokopäivätyöstä
 • työsuhteesta tehdään kirjallinen työsopimus
 • työnantajalla on nimetty vastuuhenkilö, joka suorittaa työnopastuksen ja työnteon valvontaan liittyvät asiat.

Kesäduuniseteli voidaan myöntää yritykselle, vaikka se olisi joutunut poikkeustilanteen takia lomauttamaan.

Kesäduunisetelillä työnantajalle maksettava tuki on 40 % bruttopalkasta, enimmillään 500 euroa. Se maksetaan työnantajalle jälkikäteen tositteita vastaan.

Kesäduunisetelillä palkatulle nuorelle on annettava tosite saamastaan palkasta.

Hakuaika on 1.4.–15.5.2024.

Kesätyön tulee toteutua 1.5.–30.9.2024 välisenä aikana.

Hakemus tehdään kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.vaasa.fi

Asiointipalveluun työnantaja tunnistautuu verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Työsuhteen päätyttyä maksatukseen tarvittavat tositteet toimitetaan samoin kaupungin asiointipalvelun kautta

 • molempien osapuolten allekirjoittama työsopimus
 • tosite bruttopalkasta ja tehdyistä työtunneista sekä
 • tosite palkanmaksusta työntekijälle.

Lisätietoja:

Kesäduuniseteli 2024

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Kesäduunisetelin haku ja tositteiden toimittaminen: Sähköinen asiointi (vaasa.fi)

Työllistämisen Vaasa-lisä

Työllistämisen Vaasa-lisä on harkinnanvarainen kaupungin tuki työnantajalle, joka palkkaa vaasalaisen työttömän työnhakijan. Työnantaja voi olla yhdistys tai yritys. Tukea voi saada kahdeksan (8) kuukauden ajaksi, 350 euroa kuukaudessa.

Palkattavan työntekijän kotikuntana tulee olla Vaasa. Työnantajan kotipaikalla ei ole merkitystä.
Myöntämisen ehtona on, että palkattava henkilö on ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai pitempään ennen työsuhteen alkua. Tuki haetaan ennen kuin työsuhde alkaa.

Edellytykset työnantajalle

Työllistämisen Vaasa-lisää saavalla yrityksellä ei saa olla lomautuksia, irtisanomisia tai verovelkoja viimeisen 12 kuukauden aikana. Yrityksen tiedot tarkistetaan tarvittaessa.

Edellytykset työsuhteelle

Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen, kuitenkin vähintään kahdeksan kuukauden pituinen. Työsuhde voi olla myös oppisopimusperusteinen, kun sen kesto on vähintään kahdeksan kuukautta.

Työntekijälle maksetaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, maksetaan työstä tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

Työntekijän työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.

Työllistämisen Vaasa-lisän maksaminen työnantajalle

Tuki maksetaan työnantajalle takautuvasti kuukausittain tai yhdessä erässä. Tuki maksetaan sille pankkitilille, jonka työnantaja ilmoittaa tukea hakiessaan.

Jos työsuhde päättyy ennen kuin kahdeksan kuukautta on kulunut, tuki maksetaan toteutuneen työjakson ajalta.

Hakemus tehdään kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.vaasa.fi

Asiointipalveluun työnantaja tunnistautuu verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Työsuhteen päätyttyä maksatukseen tarvittavat tositteet toimitetaan samoin kaupungin asiointipalvelun kautta

 • molempien osapuolten allekirjoittama työsopimus
 • tosite bruttopalkasta ja tehdyistä työtunneista sekä
 • tosite palkanmaksusta työntekijälle.

Lisätietoja:

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Työllistämisen Vaasa-lisän haku ja tositteiden toimittaminen: Sähköinen asiointi (vaasa.fi)

 • Työkuntoa ja elinvoimaa osallisuudesta on Euroopan Unionin rahoittama kolmevuotinen hanke (1.5.2020 – 31.8.2023).  Se kuuluu Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -hanke-kokonaisuuteen. Vaasan kaupunki osallistuu hankkeeseen yhteistyössä SPR- kirppiksen ja EduVamian kanssa.
  Hanke on päättynyt, mutta siinä on luotu palveluohjausmalli, jolla voimme jatkossa paremmin ohjata asiakkaita oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. liitteenä esimerkkejä palveluohjausmalleista sekä raportti pilotoidusta työstä.

 • Welcome Steps on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Vaasan kaupungin Työllistämispalveluiden rahoittama maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke, joka toteutetaan ajalla 1.9.2023-31.8.2024. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki Suomeen saapuvat maahanmuuttajat maahanmuuttosyystä tai työmarkkina-asemasta riippumatta.

 • Työllistämisen Vaasa-lisä

  Yritys tai yhdistys voi saada tukea kun se palkkaa yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana TE-toimistossa olleen henkilön työhön. Työllistämisen Vaasa-lisää voi saada 8 kuukautta.

 • Kesäduuniseteli

  Kesäduuniseteli on taloudellinen tuki työnantajalle, joka palkkaa 15–29-vuotiaan henkilön kesätöihin. Kesäduunisetelin hakuaika on keväällä.

Yhteystiedot

Vastaamme mielellämme kysymyksiin

Vaasan kaupungin työllistämispalvelut

Postiosoite