Du är här

Upplev Vasa

Öjen

Öjen

Öjen i Sundom ligger ungefär 4 km söder om stadens centrum. Området domineras av gammal, orörd granskog och ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar och i Natura 2000-nätverket. Området förvaltas av Forststyrelsen, som också sköter om naturstigen och rastplatsen som finns på Öjen.

 

luontovaasa_retkeily_luonto_ojen_rv.jpg

På Öjen finns en markerad naturstig. Bild Reino Vuoto. 

 
Läs mer om Öjen på Forststyrelsens sidor

http://www.utinaturen.fi/ojen