Förbigå menyn

Öjen

Öjen i Sundom ligger ungefär 4 km söder om stadens centrum. Området domineras av gammal, orörd granskog och ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar och i Natura 2000-nätverket. Området förvaltas av Forststyrelsen, som också sköter om naturstigen och rastplatsen som finns på Öjen.

På Öjen finns en markerad naturstig. Bild Reino Vuoto.

Läs mer om Öjen på Forststyrelsens sidor

http://www.utinaturen.fi/ojen