Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Arbetsgivarens informationsplikt vid utländsk arbetskraft - Praktiska tips och rådgivning

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Arbetsgivarens informationsplikt vid utländsk arbetskraft

Har du anställt utländsk arbetskraft? Känner du dig osäker på hur du kan säkerställa att arbetstagarna får den information de behöver och hur man gör rent praktiskt? På kursen går Heidi och Sofia från DKCO igenom hur du som arbetsgivare kan säkerställa att du uppfyller din informationsplikt vid anställning av utländsk arbetskraft. DKCO presenterar ett förslag till formulär för genomgång av arbetsvillkoren som du som deltar på kursen får tillgång till efter utbildningen. Du får också information om hur du som förman/arbetsgivare ska göra vid nyanställning och för att förhindra oegentligheter på arbetsplatsen.

Program:

Nyanställning och arbetsgivarens upplysningsskyldighet

Hur ska du som förman agera vid nyanställning och vad ska ett informationspaket för nyanställda innehålla?
Vilka centrala arbetsvillkor ska du som arbetsgivare åtminstone informera arbetstagarna om och hur ska detta ske rent praktiskt?
Hur ska ett formulär för genomgång av arbetsvillkoren och den finska arbetslagstiftningen se ut?

Under kursen behandlas bland annat följande:

Den finska arbetslagstiftningen (arbetsavtal, arbetstidslag och arbetarskyddslag)
Kollektivavtal
Företagshälsovård mm.

Arbetsgivarens skyldighet gentemot myndigheter vid anställning av utländsk arbetskraft

Vilken information behöver du som arbetsgivare lämna till myndigheter när du anställer utländsk arbetskraft?
Vilka blanketter behöver du som arbetsgivare fylla i?
Vilka skillnader i informationsgivning till myndigheter finns mellan anställning av EU-medborgare och icke EU-medborgare?

Tidslinjen – när ska du som arbetsgivare göra vad?

Vid vilken tidpunkt under arbetsförhållandet ska vilka åtgärder vidtas?

Innan arbetsförhållandet inleds
I början av arbetsförhållandet
Under arbetsförhållandets gång

Förhindrande av oegentligheter på arbetsplatsen

Hur kan du som arbetsgivare förhindra att det uppstår oegentligheter på arbetsplatsen?
Hur kan du som arbetsgivare utforma förhållningsregler på arbetsplatsen?

Anmäla dig senast 27.3 till sofia.lindegard@dynamonarpes.fi eller +358 50 320 3411
Mera information fås av Stefan Malm, stefan.malm@dynamonarpes.fi eller +358 50 567 8673

Vissa dokument översätts i mån av möjlighet till arbetstagarnas språk