Ohita valikko

Bokslut och beskattning

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

För dig som har några års arbetserfarenhet av bokföring och önskar fördjupa eller uppdatera dina kunskaper

Målsättningen med programmet är att ge dig konkreta och verklighetsförankrade verktyg och arbetssätt samt stärka ditt kunnande inom bokslutsrelaterade arbetsprocesser samt frågor som berör företagets beskattning. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för ett professionellt och effektivt handhavande av dessa frågor inom den egna organisationen med kunden i fokus.