Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Finlands biblioteksmuseum

Artikkelin kategoriat: Museot ja näyttelyt

Biblioteksmuseet ger en mångsidig bild av bibliotekens historia både genom föremål, böcker och bilder.

Ett av museets pärlor är de första tryckta böckerna på finska. Böckerna är tryckta före 1850 och behandlar främst religiösa och andliga ämnen samt psalmer och andliga sånger. Andra fascinerande samlingar av historiska böcker finns i Wankisamlingen som innehåller tryckt litteratur från före Vasa brand 1852. Litteratur från Londicer tryckeri, som började sin verksamhet 1776 och var Vasas första och Finlands andra boktryckeri, finns även utställda på museet. I det så kallade giftskåpet finns böcker som under vissa tidsperioder varit förbjudna. Skåpets glasrutor har täckt in med papper för att förhindra insyn.

I utställningen om biblioteksväsendet genom tiderna visas bland annat hur utlåning gått till, olika kartoteksystem.
Tillfälliga utställningar med teman som anknyter till biblioteksvärlden eller litteratur ordnas även i museet.