Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Glimtar från medeltiden i Kvarkenregionen

Artikkelin kategoriat: Seminaarit, luennot ja kokoukset

Berättelser och filmer från medeltiden i Kvarkenregionen.

Projektledare Heidi Hummelstedt från KulturÖsterbottens projekt ”Vandring genom medeltidens Österbotten”
berättar om Medeltiden i Kvarkenregionen och visar två nygjorda animerade filmer om hur
det kunde gått till på den tiden. Vi får ta del av de äldsta dokumenten som finns från vårt område och
annan dokumentation om livet i Kvarkenregionen på medeltiden.
Sjörövarna på Korsholms slott (film): Berättelsen om vitaliebröderna som härskade på Korsholms slott på 1390-talet.
En sällsam säljakt (film): Mirakelberättelsen om säljägarna från Närpes, som på 1420-talet råkade i sjönöd ute på Kvarkens isar. De fann sin räddning när de bad till en nådabild som fanns i dominikanklostret i Stockholm.