Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Projektledning, resursering och uppföljning

Projektledning, resursering och uppföljning, 5sp

Kursen erbjuder kunskap om vad som kännetecknar ett projekt samt ger perspektiv på de väsentliga processerna i projektgenomförande. Dessa processer granskas med perspektiv på projektets organisatoriska kontext. Under kursen ökas förståelsen för projekt som ett medel att fylla ett förändringsbehov. Vidare problematiseras projektverksamheten som ett dynamiskt och komplext fenomen på olika nivåer med syfte att skapa mervärde i basorganisationen.