Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

STRÅLNINGENS EFFEKTER

Artikkelin kategoriat: Seminaarit, luennot ja kokoukset

En föreläsning om de effekter som strålning har på vår hälsa av Prof. Dr. Martin Pall och Prof. Rainer Nyberg.

Strålningen i samhället har ökat de senaste åren. Det gäller den teknik de flesta har hemma, den strålning som barn och ungdomar utsätts för i skolan och som finns på de allra flesta arbetsplatser. Idag pågår även instaltionen av ett nytt mobilsystem som kommer bestråla barn och vuxna utöver den strålning som redan finns.

Vilka effekter har då denna strålning på vår och våra barns hälsa? Vilka är symptom man bör vara vaksam på och hur mycket mer strålning absorberar barn i förhållande till vuxna?

Prof. Dr. Martin Pall håller ett föredrag om strålningens effekter på människan och Prof. Rainer Nyberg föreläser om hur vi kan skydda våra barn.

Välkomna!