Ohita valikko

Talet Coastline Employment - fortbildning på temat "I en internationell arbetsgemenskap"

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

I en internationell arbetsgemenskap - fortbildning

Är du företagsledare, chef, förman, arbetsledare, teamledare eller anställd kan den här fortbildningsdagen ge dig mer kunskap och nya verktyg för hur du och ni tillsammans i er arbetsgemenskap kan jobba mer jämlikt, effektivt och språkstöttande. Du får kunskap och förståelse om vad mångfald på arbetet innebär och vilka fördelar en arbetsplats med mångfald har. Frågor vi försöker hitta svar på under dagen är t.ex: Hur leder man en mångkulturell arbetsgemenskap? Hur skapar man goda sociala relationer och delaktighet? Vad är ett språkutvecklande arbetssätt?

Fortbildningsdagen består av föreläsning, diskussioner, goda exempel och några praktiska övningar. Materialet under dagen baserar sig på den webbutbildning som redan finns tillgänglig på adressen https://sites.google.com/view/talentcoastlineemployment-sv/startsida