Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Teams - tehokkaasti etänä

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi

Te­hoa ja tai­to­ja Te­am­sin hyö­dyn­tä­mi­seen etä­työs­ken­te­lys­sä.
Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le jot­ka jo käyt­tä­vät Te­am­sia työs­sään ja ha­lu­a­vat op­pia no­pe­as­ti li­sää em. toi­min­nois­ta.