Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Tekninen viestintä

Tekninen viestintä VY, 5 op

Oletko työssäsi tai harrastuksissasi tekemisissä erilaisten teknisten sisältöjen kanssa?
Kiinnostaako sinua se, miten teknisistä sisällöistä viestitään ymmärrettävästi?
Oletko kiinnostunut ihmisten tavasta toimia tekniikan kanssa?
Ohjeistatko mielelläsi muita teknisissä asioissa?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, on Teknisen viestinnän kurssi juuri sinulle tarkoitettu!
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä teknisen tiedon suunnittelu, tuottaminen, hallinta sekä teknisestä tiedosta viestiminen tarkoittavat. Hän tuntee teknisen tiedon suunnittelun keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä perustellusti.