Ohita valikko

Woodforce fortbildning

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset Seminaarit, luennot ja kokoukset

Woodforce presentation

Tillfället ordnas för användare av Woodforce. Vi gör en ytlig genomgång av Woodforce och diskussion kring olika frågeställningar vid användningen av Woodforce i virkesdrivning och skogsvård.
Tillfället riktar sig till skogsarbetare och entreprenörer som använder Woodforce.
Anmälan till 040-1437290 eller anders.hjortman@svf.fi
Arrangör: Yrkesakademin i Österbotten, Skogsvårdsföreningen i Österbotten, med stöd av Europeiska jordbrksfonden och Finlands skogsstiftelse.