Ohita valikko

1: Puheenjohtajan katsaus

Korona pelasti kaupungin talouden 2021.

Edellisen vuoden arviointikertomuksen puheenjohtajapalstalla kirjoitin, että ”Odotettavissa selkeämpää”. Todellisuudessa osittain näin on käynytkin, kun huomioidaan, että valtion antamilla korona-avustuksilla ja koronatuilla selvittiin alijäämäisyydestä, emmekä joutuneet kriisikuntien joukkoon. Koko maata ajatellen useimmat alijäämäiset kunnat selvisivät plussalle tuloksen suhteen. Itse pandemia riehui edelleen vuoden 2021 aikana, joten mitään erityistä selkeyttä asiaan ei tullut. Hoitovelka kasvoi ja odotettavissa olevat aluevaalit toivat uusia ajatuksia. Terveydenhuollon tulee selvitä näistäkin haasteista.

Kaiken kaikkiaan aika tulee myös näyttämään, kuinka terveydenhuollon palvelut alkavat toimia hyvinvointialueen osalta alueellamme. Mielenkiintoinen kysymys tulee olemaan myös vapautuvien toimitilojen käyttötarkoitukset kaupungin osalta.

Positiivisena asiana voidaan todeta, että kaupungin GigaVaasa-projektit menestyivät ja pienistä takaiskuista huolimatta kuljettiin kuitenkin hyvään suuntaan. Toiveissa on, että akkuteollisuuden rantautuessa Vaasaan, voimme odottaa todellista kasvua väkimäärään. Myönteisenä asiana on myös todettava satama-alueen kehittyminen sekä Wärtsilän asettuminen Vaskiluotoon.

Korjausvelan kasvu huolestuttaa tarkastuslautakuntaa ja se asettaakin päätöksenteolle jatkossa selkeitä velvoitteita varata budjetissa varoja näihin projekteihin. Tarvitaan ohjelma, jolla mm. katuverkostoa ja hulevesijärjestelmää tullaan jatkossa suunnitelmallisesti saneeraamaan.

Vaasan asettamat hiilineutraalitavoitteet ovat todella haasteellisia, niihin tuskin päästään. Kuten monet muutkin kaupungit joutunee Vaasa osallistumaan  päästökauppoihin saavuttaakseen asetetut tavoitteet suunnitellussa ajassa.  Kaupungin omat toimet asian suhteen tarkoittavat suuria investointeja kaukolämmön- ja sähköntuotannon osalta.

Heimo Hokkanen

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.