Ohita valikko

Puheenjohtajan katsaus

Tarkastustoimen tilannekatsaus

Tarkastuslautakunta on suorittanut tehtäväänsä arvioidessaan valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Tehtävät on hoidettu tarkastustoimen vajaalla henkilöstö-resurssilla. Kun aloitin puheenjohtajana vuonna 2000, oli tarkastustoimessa 5 henkilöä palkkalistoilla. Viimeisten vuosien aikana on toimisto kuivunut 2 henkilön yksiköksi. Tällä hetkellä, kun arviointikertomus julkaistaan, yksikön varsinaisia työntekijöitä on tasan yksi. Tarkastusjohtaja on virkavapaalla ja hänen kohdallaan aika näyttää, riittääkö kaupungin pito/vetovoima palauttamaan yksikön toimintakykyiseksi. Muutoin on jälleen rekrytoinnin aika ja se ei ole helppoa näissä olosuhteissa, kun hyvinvointialueet hakevat vastaavanlaisia viranhaltijoita. Voimme todeta, että julkaistava arviointikertomus on aihepiiriltään kapeampi kuin normaalisti. Samalla totean, että arviointikertomus julkaistaan myös digiversion lisäksi printtituotteena, jotta valtuutetut voivat käyttää myös paperista versiota työnsä tukena.

Strategiassa on monia tavoitteita, joita ei ole saavutettu tai ei tulla saavuttamaan.
Riman asettaminen korkealle on ihan hyvä asia, mutta jos tavoitekorkeus on sitä luokkaa, ettei tuota korkeutta ylitetä, silloin on rima asetettu liian korkealle.
Otan tähän puheenjohtajapalstalle muutamia Vaasaa koskevia tavoitteita.

Kaupungin kasvu

Valtuuston asettama tavoite 100 000 asukkaan kaupungiksi on vielä kaukana toteutumisesta. Kysymys on kuitenkin sen laatuinen, että tietenkin pidemmällä aikavälillä se saatetaan saavuttaa, jos kaikki akkuteollisuuden ja Giga-Vaasan tavoitteet saavutetaan. On huomioitava, että lähes kaikki strategiset tavoitteet sisältävät hintalapun. Samoin myös kaupungin kasvu.

Hiilineutraali Vaasa?

Strategisena tavoitteena oli, että Vaasa on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ennen vuotta 2020 tavoite oli 2035. Tavoitetta kuitenkin kiristettiin, ja näillä näkymin sitä ei tulla saavuttamaan. Nyt julkaistavassa arviointikertomuksessa todetaan, että tavoitteesta on saavutettu noin 57 %. Joten töitä asian eteen on tehtävä, jos aiotaan saavuttaa tavoitteet edes vuoteen 2050 mennessä, joka on myös Euroopan unionin asettama tavoite.

Onnelliset vaasalaiset?

Aikanaan, kun vaasalaisten onnellisuutta mitattiin, niin vaasalaiset olivat onnellisempia kuin vähäkyröläiset. Kuntaliitoksen jälkeen vähäkyröläiset kuuluvat nyt onnellisten vaasalaisten joukkoon. Tarkastuslautakunta toteaa, että onnellisuusmittaukset on tehty melko kapea-alaisesti, joten jatkossa on saatava mittauksen piiriin laajemmat joukot, jotta todellinen kuva asiasta syntyy.

Julkinen liikenne

Julkinen liikenne kilpailutettiin ja seuraukset eivät ole olleet kovinkaan tyydyttäviä kansalaisten kannalta. Nyt jo tähän mennessä on tilanteita paikattu suurilla summilla ja onkin kriittisesti arvioitava sen toimivuutta suhteessa kaupungin panostuksiin.

Taloustilanne

Vaasan kaupunki selvisi kaiken kaikkiaan vaikeista vuosista hyvin. Tilinpäätös vuodelta 2022 osoittaa, että ollaan menossa hyvään suuntaan. Kuitenkin velan määrän kasvu huolestuttaa edelleenkin ja tulevat investoinnit joudutaan rahoittamaan velalla. Hyvinvointialueelle siirtyi iso joukko kaupungin työntekijöitä, joten kaupungin organisaatiota on nyt katsottava uusien linssien läpi.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Heimo Hokkanen