Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Ahventien opiskelija-asuntoja kehitetään asemakaavaa muuttamalla

Julkaistu: 1.4.2021

Kaavoituksessa käynnistetään asemakaavan muutos Ahventiellä Palosaarella. Muutoksella edesautetaan alueen kehittämistä ja luodaan edellytyksiä lisärakentamiselle. Osa rakennuksista mahdollisesti korvataan uudisrakennuksilla ja joitakin rakennuksia voidaan korottaa uudella kerroksella.

Muutos tehdään Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS:n aloitteesta, jonka tavoitteena on paitsi opiskelija-asuntojen määrän lisääminen, myös alueen kehittäminen entistä toimivammaksi ja viihtyisämmäksi. Alue sijaitsee lähellä Vaasan yliopistokampusta ja muita korkeakouluja ja oppilaitoksia, sekä myös keskustan palveluiden sekä monipuolisten ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien läheisyydessä, ja on siten sijainniltaan erinomainen opiskelija-asumiselle.

Opiskelija-asuntoalue on rakentunut useissa vaiheissa 1960-luvun lopulta 1990-luvulle. Palosaari on kulttuuriympäristön kannalta maakunnallisesti tai paikallisesti arvokas alue ja myös VOAS 1 -rivitalokohdetta on esitetty suojeltavaksi rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi kuitenkin kielteisen päätöksen asiasta. Päätöksen mukaan kohteella on merkittävää paikallista kulttuurihistoriallista arvoa, mutta se ei täytä rakennusperinnön suojelusta annetun lain suojeluedellytyksiä. Päätöksestä on valitettu Ympäristöministeriölle, mutta päätöstä valituksesta ei ole vielä annettu.

Rivitalojen säilyttäminen ja kehittäminen vetovoimaisina opiskelija-asuntokohteina on kaavaprosessissa todettu erittäin haasteelliseksi, johtuen niiden laajoista korjaustarpeista ja rakennusteknisistä ongelmista. Kohteet eivät VOAS:n mukaan myöskään vastaa nykyajan asumistoiveita. VOAS:n tavoitteena on siten korvata rivitalot uudisrakentamisella ja samalla parantaa opiskelijakylän vetovoimaisuutta ja toimivuutta nykyajan asumistarpeita huomioivalla opiskelija-asuntorakentamisella.

Asemakaavan luonnos on nähtävillä huhtikuun ajan ja siihen voi tutustua hankesivuilla osoitteessa www.vaasa.fi/ak1107. Luonnoksesta järjestetään sähköinen vuorovaikutustilaisuus Teamsissa 8.4. klo 16 – 17.30. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan viimeistään 6.4. lähettämällä sähköpostia kaavan valmistelijalle osoitteeseen anne.majaneva@vaasa.fi.