Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Mies

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Henkilöstöraportti 2020 on julkaistu

Julkaistu: 1.6.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 31.5.2021 muun muassa henkilöstöraporttia.

Henkilöstöraportin tavoitteena on antaa luottamushenkilöille, kaupungin johdolle, henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille kokonaiskuva kaupungin henkilöstöstä. Raportissa kuvataan henkilöstön tilaa, määrää, rakennetta sekä henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin toimenpiteitä.

Vuoden 2020 lopussa Vaasan kaupungilla oli töissä 3295 vakituista ja 1099 määräaikaista työntekijää. Henkilötyövuodet vähenivät 107,4 henkilötyövuodella vuodesta 2019. Eniten henkilötyövuosia on sivistystoimessa (1950 htv). Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli viime vuoden lopussa 46,1 vuotta ja henkilöstöstä enemmistö eli 70,3 prosenttia oli naisia.

Vuonna 2020 Vaasan kaupungilla oli auki 603 työpaikkaa, joista 374 oli vakituisia toimia. Työpaikkoja haki kaiken kaikkiaan 4 914 hakijaa. Eniten haettiin työntekijöitä sosiaali- ja terveystoimeen sekä kasvatus- ja opetustehtäviin. Kesätöitä oli tarjolla 14-24–vuotiaille nuorille vuonna 2020 lähes 400 kesätyöpaikkaa ja runsaat 60 mielenkiintoista työtehtävää. Kaupungin kesätyöpaikkoihin saatiin yhteensä 1 625 hakemusta. Vaasan kaupunki työllistää myös palkkatuella noin 200 henkilöä vuosittain eri yksikköihinsä.

Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot vuonna 2020 olivat 15,5 kalenteripäivää henkilöä kohden, joka on 1,3 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2020 koko henkilöstölle maksettiin palkkoja yhteensä 179 545 375 euroa. Palkkasumma laski 0,8 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Väheneminen perustuu henkilötyövuosien laskuun.

Henkilöstöraportti käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.