Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Äidillä vauva sylissä

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Hyvinvointipalveluita kaupungin tuottamina kuntayhtymän jälkeenkin

Julkaistu: 13.4.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 12.4.2021 muun muassa organisaatiomuutosta hyvinvointikuntayhtymään liittyen.

Vaasan kaupunki siirtää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa Pohjanmaan Hyvinvointialueen kuntayhtymän järjestettäväksi vuoden 2022 alusta.

Palvelujen siirrosta johtuen kaupunkiorganisaatiota tulee uudelleen järjestellä jäljelle jäävien palveluiden osalta. Uudistustyötä on tehty kaupungin johtoryhmässä, konsernihallinnon johtoryhmässä ja toimialojen johtoryhmissä. Työn etenemistä on ohjannut Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän vaikutuksia pohtiva poliittinen toimikunta. Työn edetessä sen eri vaiheita on esitelty pääluottamusmiehille ja halukkaille poliittisille ryhmille.

Hyvinvointipalveluista oma tulosalue

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirron jälkeen kaupungille jäisivät hyvinvointipalveluista työllisyyden hoito, vastaanottokeskus, kotouttamispalvelut, sovittelutoiminta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja koordinointi, osallistaminen, neuvostot, vapaaehtoistyön koordinointi, kolmannen sektorin avustukset sekä tietyt rahastot. Nämä hyvinvointipalvelut muodostaisivat oman tulosalueen konsernihallinnon alaisuuteen.

Hyvinvointikokonaisuuden merkityksellisyyden takia kaupunginhallituksen yleisjaoston nimi muutettaisiin hyvinvointijaostoksi ja paikkaluku nousisi nykyisestä seitsemästä yhteentoista. Lisäksi osa yleisjaoston nykyisistä tehtävistä (mm. ICT, hankinnat, talous) siirrettäisiin konsernijaostoon.

Teknisestä toimesta kaupunkiympäristön toimiala

Teknisen toimialan nimeä esitetään muutettavaksi kaupunkiympäristön toimialaksi. Lisäksi esitetään, että nykyinen tekninen lautakunta muutetaan nimikkeeltään kaupunkiympäristön lautakunnaksi, jossa kaavoituksen, kuntatekniikan ja kiinteistötoimen asioita käsitellään jatkossa yhteisen lautakunnan alaisuudessa. Nykyinen suunnittelujaosto lakkautettaisiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan organisaatiokuvan hallinto- ja toimintasääntöjen muutosten valmistelun pohjaksi. Organisaatiomalli tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen 26.4.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.