Ohita valikko
verkot

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kalastus kielletään Vaasan edustalla 20.4.-20.5. väliseksi ajaksi

Julkaistu: 18.2.2022

Ahvensaaliit ovat heikentyneet Vaasan edustalla viime vuosien aikana. Tästä johtuen eteläinen kaupunginselkä ja sinne johtavat salmet sekä Onkilahti rauhoitetaan kalastuksesta 20.4.-20.5. väliseksi ajaksi. Kuukauden kalastuskielto on ajoitettu ahvenen kutuaikaan ja sillä pyritään säästämään nykyistä ahvenkantaa sekä mahdollistamaan kannan elpyminen tulevina vuosina.

Luonnonvarakeskus LUKE:n toimittaman asiantuntijalausunnon mukaan Vaasan vesialueet ja erityisesti eteläinen kaupunginselkä ovat koko rannikon mittakaavassa erityisen merkittäviä ahvenen lisääntymisalueita. Olosuhteet ahvenen lisääntymiselle ovat otolliset, koska alue on matala, rehevä ja sameavetinen.

Hyvistä olosuhteista huolimatta ahvensaaliit ovat heikentyneet huomattavasti viime vuosien aikana. Keskeisinä syinä ovat liian voimakas kalastus erityisesti ahventen kutuaikaan sekä alueella runsaslukuisena esiintyvä merimetso. Normaalisti merkittävin pyyntikausi ajoittuu jäiden lähdöstä touko-kesäkuun taitteeseen ja kutuhuippu on yleensä toukokuun puolenvälin tietämillä.

– Kattavan asiantuntijalausunnon ja käytyjen keskusteluiden perusteella kalastuskiellolle on painavat syyt. Kutuajan pyyntimäärän vähentäminen säästäisi kokonaisuudessaan ahvenkantaa ja mahdollistaa kannan elpymisen tulevina vuosina, tonttipäällikkö Christoffer Rönnlund kertoo.

Kielto koskee verkko- rysä- ja katiskakalastusta kalalajista riippumatta

Kaupungin asettama kalastuskielto koskee sekä kaupallista kalastusta, että vapaa-ajan kalastusta verkolla, rysällä tai katiskalla kalalajista riippumatta.

Pyynti on jakaantunut lupamäärien perusteella lähes yhtäläisesti vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen kesken. Pyynti on ajoittain erittäin voimakasta ja pyydyksiä on runsaasti samoilla alueilla. Erityisesti verkkokalastus painottuu eteläiselle kaupunginselälle johtavien salmien tuntumaan.

Voimakas kalastus keväällä näkyy kalakannan koko- ja ikärakenteessa. Vaasan edustalla vanhempien ahventen osuus on ollut vähäinen, minkä lisäksi kalastuskokoisten ahventen määrä jää loppukesällä ja syksyllä vähäisemmäksi.

– Kalastuskiellolla pyritään myös jakamaan pyyntiä tasaisemmin ympäri vuoden. Luonnonvarakeskuksen mukaan tämä olisi todennäköisesti hyvä kehityssuunta ahvenkantojen hyödyntämisen kannalta, Rönnlund toteaa.

Rauhoitettava alue kattaa Vaasan kaupungin vesialueet eteläisellä kaupunginselällä, sinne johtavat salmet sekä Onkilahden. Eteläinen kaupunginselkä kuuluu vain osittain Vaasan kaupungin omistukseen, mutta kaupungin lisäksi Sundom Vattendelägarlag on kieltänyt kalastuksen omistamillaan vesialueilla 20.4.-20.5. Näin ollen kalastuskielto on voimassa koko eteläisellä kaupunginselällä.

– Kalastuslain mukaan kalastusoikeudesta päättää vesialueen omistaja, mutta päätös koskee vain omistajan itse myymiä kalastuslupia. Tästä syystä kaupunki hakee kalastuskieltoa myös ELY-keskukselta samalle ajankohdalle. Tällöin kielto ulottuisi kattamaan myös vapakalastuksen vieheellä, Rönnlund kertoo.

Kalastuskiellon lisäksi myös merimetson vaikutuksia ahvenkantaan pyritään hillitsemään. Södra Kust-Österbottens fiskeriområde on poikkeusluvalla öljynnyt merimetson munia Juckasgrynnanin kohdalla. Toimenpiteellä pyritään vähentämään poikastuotantoa ja näin rajoittamaan merimetsokantaa.

Kartta kalastuskieltoalueesta