Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus hyväksyi kieliohjelman valtuustolle

Julkaistu: 1.6.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 31.5.2021 muun muassa kieliohjelmaa.

Kaupunginjohtaja asetti 31.5.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli tuottaa Vaasan kaupungille kieliohjelma. Työn lähtökohta noudatteli valtioneuvoston antamaa kansalliskielistrategiaa, jonka tavoitteena on turvata, että suomea ja ruotsia puhuvien kielelliset perusoikeudet voisivat toteutua täysimittaisesti ja kahdesta kansalliskielestä seuraavat hyödyt saataisiin yhteiskunnan käyttöön. Tavoitteena on Suomi, jossa on kaksi elinvoimaista kansalliskieltä ja jossa molemmat kielet näkyvät, kuuluvat ja hyväksytään.

Valmistuneessa Vaasan kaupungin kieliohjelmassa on tavoitteena laadukkaat ja monipuoliset palvelut, hyvinvoivat asukkaat sekä kielitaitoinen henkilöstö. Kuntalaisten kohdalla kieliohjelmalla vahvistetaan tasa-arvoista ja monikielistä Vaasaa ja sen palveluita. Yritysten ja yhteisöjen osalta tavoitellaan kansainvälisyyttä ja sitä tukevia palveluita monikielisesti. Henkilöstön osalta muun muassa vahvistetaan kieliosaamista, resursointia sekä kaksikielistä viestintää.

Kieliohjelmaa käsitellään seuraavaksi kaupunginvaltuustossa.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.