Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus käsitteli oikaisuvaatimusta lastensuojeluyksikön tonttivarauksesta Västervikissä

Julkaistu: 3.2.2021

Päivitetty: 5.2.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 1.2.2021 muun muassa lastensuojeluyksikön tonttivarausta Västervikissä.

Kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 varata Familar Oy:lle tontin 905-35-66-1, osoitteessa Rajalahdentie 20, perustettavan yhtiön lukuun. Tontille suunnitellaan nykyvaatimusten mukainen 14-paikkainen (7+7), kaksiosastoinen lastensuojeluyksikkö. 9.11.2020 kaupunginhallitus päätti, että tonttivarausta jatketaan 31.3.2021 asti ja se merkitään KOy Vaasan Rajalahdentie 20 -nimisen yhtiön nimiin.

Joukko alueen asukkaita on 2.12.2020 hakenut 9.11.2020 tehtyyn päätökseen oikaisua vaatien, että päätös kumotaan. Asukkaat kokevat muun muassa, ettei heitä ole kuultu asiassa, eikä heille ole kerrottu toiminnasta tarpeeksi. Lisäksi pitäisi huomioida, että tonttia voidaan tarvita myöhemmin varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Lastensuojeluyksikön katsotaan olevan harhaanjohtava nimi, koska kyseessä on erityisyksikkö. Kyseessä epäillään myös intressijääviyttä, koska eräs valtuuston jäsen tulee olemaan yksikön johdossa.

Kiinteistötoimi vastaa, että asukkaiden kuulemistilaisuus järjestettiin 15.12.2020 Microsoft Teams-kokouksena, josta tiedotettiin kaupungin kotisivuilla 7.12.2020. Tiedotteessa ilmoitettiin myös mahdollisuudesta lähettää palautetta kirjallisesti 31.12.2020 mennessä. Kirjallisia palautteita lähetettiin noin 30 kappaletta. Kaupunki on 27.1.2021 vastannut niihin kaikkiin.

Kiinteistötoimen mukaan päätös on perusteltu

Kiinteistötoimi katsoo kaupunginhallituksen päätöksen perustuneen riittäville selvityksille, jotta päätös on voitu tehdä kunnallisen itsehallinnon ja siihen kuuluvan laajan tarkoituksenmukaisuusharkinnan puitteissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu lähipalvelurakennusten korttelialueeksi, jonne saa rakentaa palveluasuntoja sekä niihin liittyviä palvelutiloja. Mahdollisen rakennusluvan myöntää kaupungin rakennusvalvonta erillisellä päätöksellä. Kiinteistötoimi katsoo kuitenkin, että päätös varata tontti lastensuojeluyksikölle on ollut tarkoituksenmukainen. Kunnallisten lähipalvelujen, kuten varhaiskasvatuspaikkojen, lisätarve on nimenomaan huomioitu. Kiinteistötoimi on yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen hallinnon kanssa selvittänyt, että 0-6-vuotiaiden määrä Gerbyn suuralueella on laskenut voimakkaasti viime vuosina, eikä tule myöskään vuoteen 2040 mennessä kasvamaan.

Lastensuojeluyksikkö-nimen ei nähdä olevan harhaanjohtava, sillä lastensuojeluyksikkö voi olla sekä perus- tai erityisyksikkö.  Kiinteistötoimi myös katsoo, ettei asiassa ole voinut olla kyse intressijääviydestä tai muustakaan esteellisyydestä, sillä mainittu valtuutettu ei ole osallistunut asian valmisteluun tai ollut läsnä valmistelussa luottamushenkilönä tai muutoin kaupungin puolesta.

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen (9-2) hylätä oikaisuvaatimuksen yllä esitetyillä perusteilla ja merkitä lähetetyt kirjelmät ja kirjalliset palautteet tiedoksi. Kaupunginhallitus lisäsi päätökseen kohdan: 3. edellyttää, että kaupunginhallitus saa selvityksen Gerbyn alueen päivähoitotilanteesta.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.