Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapset leikkii

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus sai selvityksen Gerbyn varhaiskasvatuksen tarpeista

Julkaistu: 16.2.2021

Kaupunginhallitus käsitteli 15.2.2021 kokouksessaan muun muassa varhaiskasvatuksen palveluverkkoa Gerbyssä.

Kaupunginhallitus edellytti 1.2.2021, tehdessään päätöstä Västervikiin sijoittuvasta lastensuojeluyksiköstä, saada selvityksen Gerbyn päivähoitotilanteesta.

Gerbyn alueella on päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa yhteensä 401 paikkaa. Noin 130 alueen lasta on tällä hetkellä sijoitettu alueen ulkopuolelle. Ainakin 50 lapsen osalta sijoitus on huoltajien valitsema, esimerkiksi kielikylpy, vieraskielinen varhaiskasvatus, steinerpedagogiikka tai vuorohoidon tarve. Tällä hetkellä kaikille gerbyläisille on pystytty tarjoamaan lakisääteinen varhaiskasvatuspaikka.

Tavoitteena on tarpeen mukaan lisätä paikkoja alueella

Ensisijaisesti Länsimetsän päiväkodin pihassa sijaitseva Gerbyn avoin päiväkoti voidaan muuttaa ulkoilmapäiväkodiksi, joka antaisi alueelle 14- 20 lisäpaikkaa. Gerbyn terveysasema vapautuu vuonna 2023, jolloin tiloihin voisi perustaa päiväkodin.

Gerbyn alueella on asukkaita yhteensä noin 11 000 ja 0-6-vuotiaita lapsia noin 1000. Alueen varhaiskasvatusikäisten lasten kokonaismäärä on laskenut noin 200 lapsella vuodesta 2014. Ennusteiden mukaan lasten määrä tulee laskemaan vielä noin 150 lapsella vuoteen 2023 mennessä. Tämän jälkeen määrä kasvaisi tasaisesti aina vuoteen 2040 saakka, jolloin lasten määrä olisi sama kuin tällä hetkellä.

Kokonaisyleiskaavan päivityksen yhteydessä arvioidaan yhteistyössä kaavoituksen kanssa, onko vielä tarvetta varata tilaa uudelle päiväkodille, esimerkiksi Gerbyn rinteeseen.

 

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.