Ohita valikko
Talvimaisema

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan osavuosiraporttia sekä valtuustoaloitteita

Julkaistu: 12.12.2023

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 11.12. muun muassa kaupunkikonsernin osavuosiraporttia sekä valtuustoaloitteita.

Vaasan kaupunkikonsernin osavuosiraportit julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Raportti sisältää raportointikauden merkittävimmät tapahtumat ja ennusteen tavoitteiden toteumasta sekä keskeisimpiä tunnuslukuja konserniyhteisöistä.

Osavuosiraportti Q3 tarkastelee ajanjaksoa 1.1.- 30.9.2023.

Varustamo NLC Ferry Ab Oy kertoo, että volyymien ennustetaan laskevan syksyllä ja kustannustason nousu vaatii säästöjä ja kustannusten hallintaa. Myös merenkulun vuoden 2024 päästökauppa lisääntyvine kustannuksineen on uhkakuva. Matkustajamäärät ovat ylittäneet talousarvion 2 prosentilla ja ajoneuvomäärät 10 prosentilla (liikevaihto +5 %). Rahdeissa ei ylletty talousarvion tavoitteisiin (–8 %) heikentyneen suhdannetilanteen takia (liikevaihto –14 %).

Jätehuoltoyhtiö Ab Stormossen Oy raportoi, että liikevaihto oli ajanjaksolla 7,8 miljoonaa euroa eli –2,7 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Vähennys johtuu poltettavan jätteen käsittelymaksuista, joita ei ole voitu laskuttaa suunnitelman mukaisesti. Moni jätteenkuljettaja on jättänyt Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen tyhjennystietojen luovuttamisesta Vaasan seudun jätelautakunnalta Stormossenille. Vastaanotetun jätteen määrä oli 74 205 tonnia (–10,8 %). Biojätteen määrä kasvoi 14 prosenttia.

Vaasan Sähkö raportoi, että polttoainehinnat ja sääennusteet vaikuttavat voimakkaasti sähkön markkinahintoihin ja johdannaisiin. Jaksolla (09/2023) on nähty negatiivisia tunteja sekä spot- että tasesähkömarkkinoilla ja futuurihinnoissa on ollut voimakasta laskua. Konsernin liiketulos kolmannella kvartaalilla oli -0,7 miljoonaa euroa, liiketulosennuste koko vuodelle syyskuun lopun tilanteessa oli 9,8 miljoonaa euroa, emoyhtiön liiketulosennuste syyskuun lopun tilanteessa koko vuodelle oli 2,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto merkitsee raportin tiedoksi. Koko osavuosiraportti on luettavissa kokouksen esityslistan ja pöytäkirjan liitteissä.

Valtuustoaloite kokousviestinnästä

Valtuutettu Aleksi Koivisto (KESK) esittää aloitteessaan kokeiltavaksi sosiaalisen median vahvempaa hyödyntämistä kaupunginvaltuuston kokousviestinnässä. Aloitteessa esitetään livetwiittausten aloittamista Twitterissä, eli nykyisessä X-kanavassa.

Kaupunki vastaa, että X on kaupungin somekanavista vähiten käytetty ja seurattu, joten livetwiittaukset eivät tavoittaisi kovin laajasti vaasalaisia. Lisäksi kanavan tulevaisuus on epävarma, eikä kanavaan siksikään tällä hetkellä erityisesti panosteta.

Valtuuston kokoukset lähetetään aina suorana verkossa ja niitä voi katsoa tallenteena kaksi viikkoa kokouksen jälkeen. Eli kaikki asukkaat voivat seurata vapaasti kokouksia verkossa.

Syksyllä on aloitettu kokeilu kahdesta päätösviestintää kehittävästä toimenpiteestä:

  1. Valtuuston tulevaa kokousta ja sen livestriimausta nostetaan etukäteen X-kanavan lisäksi myös Facebookissa ja kannustetaan asukkaita seuraamaan kokousta.
  2. Valtuuston päätöksistä kerrotaan kokouksen jälkeen vaasa.fi-uutisella, joka jaetaan sosiaaliseen mediassa Facebookiin, X:ään sekä Instagramin tarinoihin. Näissä nostetaan esiin tärkeimpiä valtuuston päätöksiä sekä jaetaan linkki valtuuston kokoustallenteeseen.

Kokeilu jatkuu vuoden 2023 loppuun, jonka jälkeen analysoidaan, miten paljon julkaisut ovat kiinnostaneet asukkaita sekä päätetään tämän perusteella jatkosta. Lisäksi kannustetaan valtuustoryhmiä ja valtuutettuja nostamaan itse omilla ja puolueiden kanavilla päätöksentekoa, taustoja ja perusteluita omille seuraajilleen.

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

Valtuustoaloite epäasiallisesta kohtelusta

Valtuutettu Tomi Kaunismäki (KD) ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että käydään läpi Vaasan kaupungin prosessit varmistaen, että koko henkilöstöllä on tiedossa, miten epäasialliseen kohteluun tulee puuttua käytännön tasolla ja systemaattisesti.

Vaasan kaupunki vastaa, että työnantajana kaupunki pyrkii ennaltaehkäisemään epäkohtia koulutuksen, ohjeistusten ja neuvonnan keinoin sekä ottaa välittömästi käsittelyyn epäasiallisen kohtelun ilmoitukset. Kaupungin tavoitteena on asiallisen käyttäytymisen toimintakulttuuri, jota tuetaan tasa-arvoa edistävillä, syrjintää ja häirintää ehkäisevillä ja tarvittaessa korjaavilla toimenpiteillä.

Epäasiallisen kohtelun ja ristiriitatilanteiden hallinta työpaikalla -opas päivitettiin edellisen kerran vuonna 2018. Päivityksen tarve on tunnistettu ja se tullaan tekemään syksyn 2024 aikana. Ennen ohjeen päivittämistä toteutetaan työhyvinvointikysely alkuvuonna 2024. Päivityksen jälkeen järjestetään koulutusta ja infotilaisuuksia henkilöstölle epäasiallisen kohtelun ja ristiriitatilanteiden hallintaan liittyen.

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Kokouksen esityslista liitteineen ja myöhemmin pöytäkirja löytyvät täältä.

Kokouksen tallenne on nähtävillä 14 päivää kokouksen jälkeen täällä.