Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Liftin toimintaan luvassa lukuisia parannuksia

Julkaistu: 21.2.2023

Vaasan ja Mustasaaren uusi yhteinen joukkoliikenne Lifti aloitti liikennöinnin heinäkuun alussa. Liftin myötä vanhat rengaslinjat korvattiin keskustan läpi kulkevilla heilurilinjoilla, vuorojen määrää lisättiin huomattavasti ja busseihin palkattiin noin 20 uutta kuljettajaa. Muutos ei ole sujunut ongelmitta, ja haasteita on ollut erityisesti aikataulujen suhteen. Tälle vuodelle on suunnitteilla lukuisia toimenpiteitä, joilla asiakastyytyväisyyttä pyritään parantamaan.

Lifti on viime vuosien isoin muutos Vaasan seudun joukkoliikenteessä. Sen tavoitteena oli lisätä vuorotarjontaa, lyhentää matka-aikoja ja näin mahdollistaa entistä sujuvampi matkanteko asuinalueiden, työpaikkakeskittymien ja muiden keskeisten kohteiden välillä.

– Pitkät rengaslinjat saivat aikanaan kritiikkiä siitä, että matka-aika venyi liian pitkäksi. Heilurilinjojen tavoitteena on lisätä keskustan ylittävien suorien ja nopeiden yhteyksien määrää ja nopeuttaa matkustajien pääsyä paikasta toiseen, Vaasan kaupungin liikennepäällikkö Pertti Hällilä kertoo.

Iso muutos on aiheuttanut myös haasteita, mikä on näkynyt niin sosiaalisessa mediassa, kuin lehtien palstoillakin. Merkittävä osa kritiikistä on liittynyt vuorojen myöhästymiseen, ja osin myös vuorojen ajamatta jättämiseen.

– Linjojen ja aikataulujen toimivuus selviää käytännössä lopullisesti vasta ajossa, ja aikataulut ovat olleet paikoitellen liian kireitä. Joidenkin linjojen osalta ongelmaksi muodostui pakollisten kohteiden suuri määrä, jonka vuoksi aikataulutus ei täysin onnistunut, Hällilä sanoo.

Lifti on kärsinyt myös teknisistä ongelmista biokaasubussien tankkauksessa. Bussit saattoivat olla aamuisin ilman kaasua, eikä liikenteeseen välttämättä päästy lainkaan ja vuoroja jäi ajamatta.

– Tankkausongelma saatiin ratkaistua lopullisesti joulukuun loppupuolella isomman välisäiliön valmistuttua Stormossenille, Hällilä kertoo.

Tankkausongelmien lisäksi reittiopas on toiminut paikoitellen heikosti erityisesti katvealueilla ja toimintahäiriöiden aikana, jolloin reaaliaikainen ajoneuvotieto ei ole ollut käytettävissä. Myös muut tekniset ongelmat ovat ajoittain vaikuttaneet tietojen luotettavuuteen.

Liikennöitsijä myöntää ongelmat

Liftin liikennöinnistä vastaa Vekka Group Oy, joka operoi nyt ensimmäistä vuottaan Vaasassa. Toimitusjohtaja Tomi Vasiljev myöntää, että Vaasaan tulo ei ole sujunut ongelmitta.

– Toimintamme ei ole ollut kaikilta osin vaadittavalla tasolla ja esimerkiksi uusien kuljettajien suuri määrä aiheutti haasteita. Varsinkin heinäkuussa liikenteessä oli paljon kuljettajia, jotka eivät vielä tunteneet Vaasaa riittävästi, Vasiljev sanoo.

– Kuljettajien paikallistuntemus parani syksyn edetessä ja tästä tulee enää hyvin vähän palautetta. Iso kiitos kuuluu erityisesti niille vanhoille työntekijöille, jotka keskeyttivät kesälomansa ja tulivat opastamaan uusia kuljettajia Liftin aloittaessa.

Vasiljevin mukaan parannuksia on luvassa tämän vuoden aikana. Bussien siisteyteen tullaan panostamaan aiempaa enemmän, jonka lisäksi Vekka Group on toteuttamassa palkitsemisohjelman hyvistä kuljettajasuorituksista.

– Olemme esimerkiksi suunnitelleet asiakaspalvelukoulutusta kaikille kuljettajille. Koulutuksissa kerrataan hyvän asiakaspalvelun periaatteita ja tarkoituksena on palkita hyvästä palvelusta ansioituneita kuljettajia, Vasiljev kertoo.

Matkustajamäärät kasvussa

Liftin myötä Vaasan joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat lähteneet reippaaseen kasvuun. Esimerkiksi heinäkuun aikana matkustajamäärät kasvoivat peräti 14 prosentilla verrattuna vuoteen 2019 ennen koronapandemiaa.

– Vaasa on yksi harvoista kaupungeista Suomessa, jossa matkustajamäärät ylittävät selkeästi koronaa edeltävän ajan. Jos nykyinen kehitys jatkuu, voidaan vuoden 2023 osalta odottaa uutta ennätystä matkustajamäärissä, Hällilä kertoo.

– Kasvaneet matkustajamäärät ovat tietysti hieno asia, mutta aiheuttavat myös haasteita. Bussien kulku voi paikoitellen hidastua pidempien pysäkkiaikojen osalta ja ajoittain bussit ovat täynnä, Hällilä jatkaa.

Matkustajamäärien kasvua edesauttaa Suomen halvimmat joukkoliikenteen liput ja toimivat info- ja maksujärjestelmät. Maksaminen onnistuu helposti lähimaksulla ja bussin reaaliaikaisen sijainnin voi katsoa reittioppaasta vaikkapa puhelimella ennen pysäkille lähtemistä.

– Tämän vuoden aikana tuomme uusia lippuvaihtoehtoja esimerkiksi työmatkalaisille. Myös matkaketjujen hankinta tulee onnistumaan jatkossa, jolloin Lifti-lipun voisi yhdistää pitkän matkan joukkoliikenteen lippuihin, Hällilä kertoo.

Taulukossa kuvaillaan, kuin Liftin asiakasmäärät ovat kehittyneet viimeisen kuuden vuoden aikana.

Asiakastyytyväisyys keskitasoa

Liftin asiakastyytyväisyyttä mitattiin loppuvuoden aikana kyselyillä. Kaupungin toteuttamaan kyselyyn saatiin 469 vastausta, jonka lisäksi Taloustutkimus haastatteli matkustajia linja-autoissa 13 päivän aikana eri linjoilla.

– Näiden kyselyiden perusteella asiakastyytyväisyys on keskinkertaisen ja hyvän välimaastossa. Toimintaa voidaan siis edelleen parantaa ja näin tullaan myös tekemään, Hällilä kertoo.

Hällilän mukaan suunnitteilla on lukuisia parannustoimia. Osaa linjoista lyhennetään ja aikatauluja muokataan viimeistään ensi kesäksi niin, että kuljettajien on helpompi ajaa niiden mukaisesti. Myös koulujen tarpeet pyritään huomioimaan paremmin ja aikataulut sovittamaan yhteen esimerkiksi koululaiskuljetusten kanssa.

– Suosituimmille linjoille on luvassa lisävuoroja työmatkaliikenteen aikaan. Pyrimme esimerkiksi parantamaan Sundomin liikennöintiä siten, että aamulle ja iltapäivälle saadaan työmatkavuoroja myös Näsetin sekä Kronvikin alueille, Hällilä kertoo.

Myös uusien biokaasubussien määrää pyritään lisäämään ja siten edistämään entistä enemmän kestävää, hiilineutraalia liikkumista.

Palautteita toivotaan jatkossakin

Liftistä on tullut tähän mennessä 1156 palautetta kaupungin palautekanavan kautta. Aiemmin suurin osa palautteista lähetettiin suoraan liikennöitsijälle, kun nyt palautteet tulevat lähes kokonaan kaupungille. Kaiken kaikkiaan palautemäärät ovat samaa luokkaa kuin aiemminkin.

Hällilän mukaan asiakaspalautteisiin pyritään vastaamaan aiempaa nopeammin lisäämällä henkilökuntaa.

– Kiitämme lämpimästi kaikkia palautteiden antajia – sekä niitä, jotka ovat olleet tyytyväisiä Liftiin, että niitä, jotka ovat tuoneet esille erilaisia epäkohtia. Toivomme asiakkailta palautetta myös jatkossa. Sen avulla voimme kehittää Liftiä entistä paremmaksi, Hällilä päättää.

Palautetta voi antaa kaupungin palautekanavan kautta osoitteessa feedback.vaasa.fi