Ohita valikko
kädet

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Onnellisuuskyselyn tuloksissa näkyy Ukrainan sodan ja koronan jättämät jäljet

Julkaistu: 20.3.2023

Vaasan kaupunki toteutti viime vuoden loka-marraskuussa kaupungin asukkaille suunnatun onnellisuuskyselyn, jossa kartoitettiin kaupunkilaisten onnellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Asukkaiden onnellisuutta tutkitaan vuosittaisella tutkimuksella, jonka kaupungin toimijat tekevät yhdessä psykologian emeritusprofessori Markku Ojasen kanssa. Kysely toteutettiin nyt kolmatta kertaa ja tuloksista selvisi, että kaupunkilaisten kokema onnellisuus oli laskenut edellisvuoteen verrattuna. 

Markku Ojasen mukaan tuloksissa ilmeisesti näkyvät Ukrainan sodan ja koronan jättämät jäljet.

– Huomiota kiinnitti se, että vastaajien usko onnellisuuden olevan omissa käsissä oli heikentynyt. Ulkopuolelta tulevat uhat voivat vaikuttaa kielteisesti onnellisuuden kokemiseen. Samaa kieltä puhuu sekin, että turvallisuuden tunteessa oli suurin pudotus edellisiin vuosiin nähden, kertoo Ojanen.

Suurimpina onnellisuusvarkaina kyselyssä nousivat esiin sairauksiin liittyvät kivut ja säryt. Erityisesti miesten vastauksissa korostuivat tehokkuuspaineet ja jatkuvat taloudelliset vaikeudet. Tehokkuuspaineet vaikuttivat myös naisten onnellisuuteen, samoin kuin liiallinen herkkyys ihmisten puheille. Ojasen mukaan nämä ovat juuri niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat koettua onnellisuutta vähentävästi.

Kyselyssä vastaajien oli mahdollista myös kertoa keinoista, joita he käyttävät ollessaan alakuloisia. Vaasalaisten käyttämät keinot ovat Ojasen mukaan hyvin tyypillisiä.

– Vastauksissa korostuivat luonto, ystävät ja perhe. Näiden ja monien muidenkin kyselyssä esiin tuotujen keinojen käyttämisellä on todettu olevan yhteyttä koetun onnellisuuden lisääntymiseen, sanoo Ojanen.
– Vastauksista näkyy, että henkinen tasapaino on säilynyt lähes ennallaan, mikä on hyvin tärkeä asia, hän jatkaa. Kielteistä tulosta tasapainottaa se, että sekä vuonna 2021 että vuonna 2022 lomakkeen täyttäneiden onnellisuus oli säilynyt samalla tasolla.

Kysely antaa kaupungille arvokasta tietoa palveluiden kehittämiseen

Kyselyssä asukkaat pääsivät antamaan mielipiteensä myös Vaasan kaupungin tuottamien palveluiden laadusta. Vaasan kaupungilla tuloksia analysoidaan kaupunginjohtaja Tomas Häyryn mukaan tarkasti.

– Tulokset kertovat, että monella osa-alueella koettu palvelun laatu on edelleen hyvällä tasolla. Kuitenkin vastauksista näkyy myös tyytymättömyyttä, joten meidän on tarkasti mietittävä, missä voimme parantaa ja millä tavalla kaupungin palveluilla voitaisiin paremmin vastata kyselyssä esiin nostettuihin haasteisiin, sanoo Häyry.

Elinympäristöllä ajatellaan olevan suuri merkitys ihmisten onnellisuuteen. YK julkaisi tänään vuosittaisen Maailman onnellisuusraportin ja Suomi ylsi jälleen maailman onnellisimmaksi maaksi, jo kuudetta kertaa peräkkäin. Vaasassa tuloksia tarkastellaan mielenkiinnolla.

– On kiinnostavaa nähdä, miten maailman tapahtumat näkyvät YK:n raportissa. Vaasassa työ jatkuu ja meidän viestimmehän on juuri se, että silloinkin, kun ajat ovat vaikeat, voi onni löytyä pienistä ja arkisista asioista, muistuttaa Häyry.