Förbigå menyn
kädet

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I lyckoenkätens resultat ses spår av kriget i Ukraina och coronaviruset

Publicerad: 20.3.2023

Vasa stad genomförde i oktober-november i fjol en lyckoenkät som var riktad till stadens invånare och där stadsbornas lyckokänsla och vilka faktorer som påverkar den kartlades. Invånarnas lycka undersöks i en årligen återkommande undersökning, som stadens aktörer gör tillsammans med professor emeritus i psykologi Markku Ojanen. Enkäten genomfördes nu för tredje gången och av resultaten framgick att den lycka som stadsborna känner hade sjunkit jämfört med föregående år.

Enligt Markku Ojanen kan spåren av kriget i Ukraina och coronaviruset uppenbarligen ses i resultaten.

– Beaktansvärt var att de som svarade på enkäten hade försvagats i sin tro på att lyckan beror på en själv. Hot som kommer utifrån kan påverka upplevelsen av lycka negativt. Samma antyder också det att känslan av trygghet hade sjunkit mest jämfört med de föregående åren, berättar Ojanen.

Bland de största lyckotjuvarna i enkäten fanns smärta som hade samband med sjukdomar. I synnerhet i männens svar betonades kraven på effektivitet och fortgående ekonomiska svårigheter. Kraven på effektivitet påverkade också kvinnornas lyckokänsla, liksom också för stor känslighet för människors prat. Enligt Ojanen var dessa just de faktorer som gjorde att den upplevda känslan av lycka minskade.

I enkäten hade de som besvarade den också möjlighet att berätta vilka metoder de använder sig av när de känner sig nere. De metoder som Vasaborna använder är mycket typiska enligt Ojanen.

– I svaren betonades naturen, vännerna och familjen. Det har konstaterats att dessa och flera andra metoder som togs upp i enkäten är förknippade med en ökande lyckokänsla, säger Ojanen.
– I svaren ses att den mentala balansen har hållits så gott som oförändrad, vilket är en mycket viktig sak, fortsätter han.  Det negativa resultatet uppvägs av att lyckokänslan har bevarats på samma nivå hos dem som fyllde i blanketten både 2021 och 2022.

Enkäten ger staden värdefull information för utvecklandet av servicen

I enkäten fick stadsborna säga sin åsikt också om kvaliteten på den service som Vasa stad producerar. På Vasa stad analyseras resultaten noggrant enligt stadsdirektör Tomas Häyry.

– Resultaten talar om att kvaliteten på servicen på flera delområden fortsättningsvis upplevs vara på en god nivå. Men i svaren ses också missnöjdhet, vilket gör att vi noggrant bör fundera på vad vi kan förbättra och på vilket sätt stadens service bättre kunde bemöta de utmaningar som tas upp i enkäten, säger Häyry.

Det anses att livsmiljön har en stor betydelse för människors känsla av lycka. I dag har FN gett ut sin årliga rapport över världens lyckligaste länder och Finland nådde igen platsen som världens lyckligaste land. Det är redan sjätte gången i rad. I Vasa granskas resultaten med intresse.

-Det är intressant att se hur händelserna i världen kan ses i FN:s rapport. I Vasa fortgår arbetet och vårt budskap är just det att också då tiderna är svåra kan lyckan hittas i små och vardagliga ting, påminner Häyry.

 

 

I enkäten fick stadsborna säga sin åsikt också om kvaliteten på den service som Vasa stad producerar. På Vasa stad analyseras resultaten noggrant enligt stadsdirektör Tomas Häyry.

– Resultaten talar om att kvaliteten på servicen på flera delområden fortsättningsvis upplevs vara på en god nivå. Men i svaren ses också missnöjdhet, vilket gör att vi noggrant bör fundera på vad vi kan förbättra och på vilket sätt stadens service bättre kunde bemöta de utmaningar som tas upp i enkäten, säger Häyry.

 

Det anses att livsmiljön har en stor betydelse för människors känsla av lycka. I dag har FN gett ut sin årliga rapport över världens lyckligaste länder och Finland nådde igen platsen som världens lyckligaste land. Det är redan sjätte gången i rad. I Vasa granskas resultaten med intresse.

-Det är intressant att se hur händelserna i världen kan ses i FN:s rapport. I Vasa fortgår arbetet och vårt budskap är just det att också då tiderna är svåra kan lyckan hittas i små och vardagliga ting, påminner Häyry.