Ohita valikko
Lapsi ottaa kirjaa hyllystä

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

”Parasta on ihmisten riemu kirjoista ja lukemisesta”

Julkaistu: 8.7.2019

Kirjastoalan ammattilaiset arvostavat työn sosiaalisuutta, monipuolisuutta ja mahdollisuutta olla avuksi. Tämä tulee esille kyselyssä, johon vastasi 1600 kirjastoalan työntekijää. Vastaajista 32 % on Länsi-Suomen alueelta. Kirjastoalalla työskentelee Suomessa yhteensä noin 5000 henkilöä.

Kirjasto edistää lukutaitoa ja sivistystä. Kirjasto on paikka, jossa opitaan uusia asioita sekä avataan portteja tarinoiden, tiedon ja elämysten maailmaan.

Kirjastossa työskentelevillä on yhteinen päämäärä: tasavertaisten mahdollisuuksien takaaminen kansalaisille. Tämä toteutuu, sillä kirjasto on kaikille avoin ja saavutettavissa. Kirjasto tuo ihmiset yhteen ja välittää kirjallisuutta, taidetta, musiikkia ja tiedettä.

Asiakkaat arvostavat kirjastoalan töitä

Kirjastoissa työskentelee kyselyn perusteella korkeasti koulutettua väkeä. Vastaajista 70 prosentilla on korkeakoulututkinto. Ylempi korkeakoulututkinto on tavallisin koulutustausta alalle.

– Kirjastotyö on aivan muuta kuin kirjojen asettelua hyllyjen väleissä. Vuorovaikutustaitojen, organisointi- ja ongelmanratkaisukyvyn sekä it-osaamisen merkitystä kirjastotyössä ei voi väheksyä, kertoo Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelujen palvelupäällikkö Marja Mikola.

Asiakkaille on merkityksellistä, että kirjastotyöntekijät tuntevat eri formaateissa olevan kokoelman ja erityisesti sen sisällöt ja pystyvät viestimään tarvittaessa usealla kielellä. Kirjaston merkityksen puolustaminen nyky-yhteiskunnassa edellyttää kirjastolaisilta markkinointi- ja esiintymistaitoja.

– Kun kirjastotyöntekijä on suositellut hyvää luettavaa tai kuunneltavaa ja osannut auttaa asiakasta esimerkiksi e-kirjojen käytössä, kirjasto saa hyvää palautetta. Kyselyn tulokset vahvistavat sen, että asiakkaat arvostavat kirjastotyötä, vahvistaa Mikola.

Merkityksellistä ja tärkeää työtä kumppanuuksien avulla

Yhdeksän kymmenestä kirjaston työntekijästä kokee tekevänsä merkityksellistä ja tärkeää työtä.

Kyselyn mukaan viimeisen viiden vuoden aikana kiire on lisääntynyt kirjastoissa, koska tehtäviä on jouduttu henkilökunnan vähentämisen vuoksi jakamaan pienemmän henkilöstömäärän kesken. Toisaalta yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa on lisääntynyt.

– Tämä kehitys on tuttua myös Vaasan kirjastoissa. Yhteistyö kaupungin eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa esimerkiksi pedagogisessa kirjastotyössä ja tapahtumatuotannossa on arkipäivää, vahvistaa Mikola.

Kysely suunniteltiin kirjastoalan ammatillisten ja aatteellisten järjestöjen Minerva-ryhmän yhteistyössä. Kyselyn toteutti tutkimusyritys Pentagon Insight ja rahoitti Suomen kirjastosäätiö. Kyselyn loppuraportti julkistettiin Suomen Kirjastopäivillä 7.6.2019 Helsingissä. Kirjastopäivät on joka toinen vuosi järjestettävä kirjastoalan suurin koulutustapahtuma.