Ohita valikko
Lääkäri hymyilee potilaalle.

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee

Julkaistu: 12.9.2019

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 9.9.2019 muun muassa Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymää, Variskan yhtenäiskoulua sekä taiteen perusopetusta.

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus teki 2018 päätöksen ehdottaa jäsenkunnilleen hyvinvointikuntayhtymän valmistelun käynnistämistä. Vapaaehtoinen hyvinvointialue yhdistäisi sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteen organisaatioon.

Valmistelun tuloksena on syntynyt luonnos kuntayhtymän perussopimuksesta, josta sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien lausuntoa.

Vaasan kaupunki toteaa lausunnossaan suhtautuvansa positiivisesti sosiaali-ja terveyspalvelujen integraatioon. Kaupunki näkee tärkeänä, että kuntayhtymän malli noudattaa uuden hallituksen valtakunnallisia sote-mallin linjauksia.

Välttämättömänä pidetään, että kuntayhtymä järjestää laaja-alaiset sosiaali- ja terveyshuollonpalvelut alueen koko väestölle ja, että palveluiden järjestämisvastuuta ei pilkottaisi.

Päätöksentekovalta kuntayhtymässä pitäisi suhteuttaa kuntien asukasmäärään, mutta niin että äänivalta rajataan yksittäisen kunnan osalta 40 prosenttiin. Vaasan kaupunki haluaa nostaa myös keskusteluun mahdollisuuden yhtymäkokouksesta vaihtoehtona valtuustolle.

Kuntayhtymään pitää lähteä uudella sopimuksella ja puhtaalta pöydältä. Jatkovalmistelussa on otettava perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto paremmin huomioon.

Vaasan kaupungin osuus peruspääomasta on saatava järkevälle tasolle. Kuntayhtymällä tulisi olla vuosittainen talousraami, jonka puitteissa yhtymä toimii. Alijäämän kattamisvelvollisuus pitäisi olla kuntayhtymällä.

Jos valmistelu etenee odotetusti ja sopimukseen päästään, kuntayhtymä aloittaisi toimintansa 2021.

Tutustu kuntayhtymän valmisteluun. 

 

Variskan yhtenäiskoulu valmistuu 2023

Variskan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on valmistunut. Vanhan Vaasan alakoulu ja Variskan yläkoulu yhdistyvät laajennuksen myötä Variskan yhtenäiskouluksi, jossa opiskelee vuosiluokat 1.-9.

Kohteen hankesuunnittelussa on ollut mukana edustus vanhempainyhdistyksistä, kuntalaisten ideoita ja odotuksia on selvitetty kyselyllä sekä koulujen henkilöstölle on järjestetty työpajoja. Hankkeen toteutusmuodoksi on valittu perinteisestä urakkamuodosta poiketen suunnittele ja rakenna -urakka, jonka hankinta tehdään kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Variskan yhtenäiskoulun kokonaiskustannuksiksi on hankesuunnitteluvaiheessa ennakoitu 9,7 miljoonaa euroa. Kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman, kilpailutetaan urakoitsija. Yhtenäiskoulun arvioidaan olevan valmis ja kalustettu tammikuussa 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman. Asia käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa 7.10.

 

Kuula-opiston opetusta halutaan laajentaa

Kaupunginhallitus päätti, että Kuula-opiston järjestämislupaan haetaan muutosta niin, että opetusta voidaan antaa myös kuvataiteessa, teatteritaiteessa sekä käsityössä. Lisäksi taiteen perusopetuksen tuntikohtaiseen valtionosuuteen haetaan tasokorotusta.

Taiteen perusopetukselle on Vaasassa kysyntää. Taiteen perusopetukseen kuuluvan kuvataiteen, teatteritaiteen ja käsityön opetuksen järjestää Vaasassa tällä hetkellä TaiKon.

Sivistystoimen organisaatiouudistuksen osana perustettiin Vaasan kaupungin opistot vuonna 2018. Uudistuksella on saavutettu synergiaetuja ja kyetty poistamaan päällekkäisyyksiä.

Taiteen perusopetuksen yhdistäminen samaan organisaatioon olisi luonnollinen kehitysaskel. Yhdistämisellä tavoitteena on vahvistaa taiteen perusopetuksen identiteettiä, tehostaa hallintoa, poistaa kilpailua sekä tarjota parempaa palvelua eri taideaineiden harrastajille.

 

Katso esityslistat liitteineen sekä pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.