Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Poltettavan jätteen kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijoille

Julkaistu: 20.1.2022

Jätelautakunta päätti kokouksessaan 18.1.2022, että poltettavan jätteen kuljetukset siirretään kiinteistönhaltijoiden vastuulle. Päätöksen taustalla on heinäkuussa voimaan tullut jätelaki, jonka myötä jätteiden lajittelua tullaan lisäämään ja jätteitä kerätään entistä tarkemmin erikseen lajiteltuina jätelajeinaan.

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Laissa määritellyn siirtymäajan jälkeen biojätteen sekä kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkausten kuljetukset siirtyvät automaattisesti kunnan järjestettäväksi. Poltettavan jätteen osalta jätekuljetukset voidaan järjestää joko kunnan toimesta tai siirtää tehtävä kiinteistönhaltijoiden vastuulle.

Jätelautakunnan päätöksen mukaan poltettavan jätteen kuljetukset siirretään kiinteistönhaltijoille.

– Muutos näkyy kiinteistönhaltijoille konkreettisesti siirtymäajan jälkeen, kun biojätteen erilliskeräys aloitetaan myös pientaloalueilla. Tämän jälkeen kiinteistönhaltijat kilpailuttavat poltettavan jätteen kuljetukset ja Stormossen kerää muut jätelajit, jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst selventää.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jätteet kerätään jatkossa pientaloalueilla kahdella autolla ja jätekuljetukset Vaasan seudulla lisääntyvät. Mikäli kunta olisi kilpailuttanut myös poltettavan jätteen kuljetukset, sama auto olisi voinut tyhjentää molemmat astiat, Enell-Öst jatkaa.

Jätetaksaan muutoksia

Jätelautakunta päätti myös korottaa poltettavan jätteen tonnihintaa. 1.3.2022 lähtien tuhat kiloa poltettavaa jätettä maksaa kiinteistönhaltijalle 149€. Tällä hetkellä hinta on 133€.

Lisäksi taksoihin tehdään muita pienempiä korotuksia. Ekomaksuihin suunniteltu hinnankorotus sen sijaan peruttiin. Päivitetyt taksat löytyvät ensi viikosta lähtien jätelautakunnan sivuilta.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 1.2., jolloin käsitellään tarkemmin jätehuoltomääräyksiä. Määräykset sisältävät muun muassa siirtymäaikoja, joista suurin osa tulee jätelainsäädännöstä.

Myös biojätteen keräystä laajennetaan tulevaisuudessa, jos Vaasan jätehuoltopäällikkö Enell-Östin ehdotus hyväksytään.

– Laki vaatii keräämään biojätteen vain taajama-alueelta, jonka sisällä sijaitsee vain 40 prosenttia koko toiminta-alueen pienkiinteistöistä. Ehdotan, että biojätteet kerätään jatkossa koko toiminta-alueelta, ei vain taajamasta, Enell-Öst kertoo.

– Lakimuutoksen myötä 65% jätteistä tulee kierrättää vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä Vaasan kierrätysaste on vain 35%, joten biojätekeräystä laajentamalla prosenttiosuutta saadaan nostettua merkittävästi. Tällä on suuri merkitys myös Vaasan hiilineutraalisuustavoitteiden kannalta.

Jätehuoltomääräykset asetetaan nähtäville ja kommentoitavaksi kokouksen jälkeen.