Ohita valikko
Havainnekuva GigaVaasa-alueesta, kaduista ja tehtaista.

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Sähkönsiirtoa suunnitellaan GigaVaasa-akkutehdasalueelle

Julkaistu: 12.1.2023

Päivitetty: 13.1.2023

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 16.1. EPV Alueverkko Oy:lle myönnettävää sähköaseman suunnitteluvarausta GigaVaasa-akkutehdasalueelle. Sähköasema on toteutuessaan yksi akkuteollisuusalueen keskeisimmistä lisäarvopalveluista, jolla mahdollistetaan riittävä sähkönjakelu tuleville teollisuusalueen toimijoille.

Valmistuessaan GigaVaasa-teollisuuskeskittymä tulee olemaan suuri pohjoismaisessakin mittakaavassa. Alueelle tarvitaan paljon sähkötehoa, jonka lisäksi järjestelmän on kestettävä verkossa tavanomaiset yksittäiset viat ja vikaantuneen komponentin irtoamisen ilman tuotannolle tai kulutukselle aiheutuvaa keskeytystä sekä ilman seurannaisvikoja.

EPV on lähtenyt kehittämään vaiheistettua etenemismallia, joilla varmistetaan vaadittujen sähköliittymien mukaiset palvelut. Aluksi alueelle rakennetaan 110 kV:n kaksoisjohto ja Laajametsän sähköasema, minne ensimmäisenä tulevat toimijat voivat liittyä ja saavat käyttöön tarvitsemansa sähkötehon. Seuraavassa ja kolmannessa vaiheessa sähkönsiirtoa laajennetaan sitä mukaa kuin alue laajenee. Alueelle on nyt jo varattu tilaa ja reitit tulevan kokonaisalueen sähkönsiirrolle.

– Vaasan Laajametsän alueelle rakentuva GigaVaasa-alue tulee olemaan erittäin merkittävä kulutuskohde. EPV Alueverkko on aloittanut alueelle suunnittelun ja luvituksen mahdollistaaksemme riittävän sähkönsiirtotarpeen tuleville teollisuusalueen toimijoille. Olemme hakeneet esimerkiksi sähköaseman sijoittamista ja laajentamista varten määräalan varausta 40 000 m2, joka mahdollistaisi koko GigaVaasan teollisuusalueen sähkönjakelun tarpeet, kertoo EPV Alueverkon toimitusjohtaja Jukka Rajala.

– Sähköasema on toteutuessaan yksi akkuteollisuusalueen keskeisimmistä lisäarvopalveluista, sillä akkuteollisuuden tuotantovaiheet ovat energiaintensiivisiä ja riippuvaisia keskeytymättömästä sähköenergian toimituksesta, toteaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä Vaasan kaupungilta.

Sähköasema kytkeytyy valtakunnan sähköverkkoon muun muassa Fingridin Tuovilan sähköasemalla, johon on valmistumassa merkittävä laajennus.

Lue EPV:n tiedote aiheesta