Ohita valikko
Lääkärit juttelevat

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Sosiaali- ja terveystoimen laadusta pidetään edelleen vahvasti kiinni

Julkaistu: 28.10.2021

Sosiaali- ja terveystoimessa tehtiin 20.-21.10.2021 ylläpitoauditointi, jolla varmistetaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman Social and Health Quality Standard (SHQS) laaduntunnustuksen voimassaolo syyskuuhun 2022, vaikka toiminta siirtyy 1.1.2022 Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kokonaisuudessaan toiminta on laadukasta ja kehittäminen suunnitelmallista.

– Lämmin kiitos Vaasalle ja teidän henkilöstölle! Meidät otettiin täällä ihanan lämpimästi vastaan, tänne oli mukava tulla! Olette todella kehittämismyönteisiä, teillä on vahva toimeenpanokulttuuri! Teillä esihenkilöt ottavat ideoita hienosti vastaan ja he lähtevät niitä innolla toteuttamaan. Teillä on kehittämisen meininki! iloitsee vastaava auditoija Päivi JokinenLabquality Oy:stä.  

Tänä vuonna vastaavan auditoijan lisäksi muut auditoijat olivat: Marja Pokka-Vuento, Labquality Oy; Veli-Matti Leinonen, sopimusauditoija ja Aila Pärnänen, sopimusauditoija.   

Vahvuutena ovat muun muassa järjestelmällinen laadunhallinta ja konsultoivien lääkäreiden merkitys

– Teillä on monia keskeisiä vahvuuksia, kuten toimitte käytännössä strategianne mukaisesti, teillä on laadunhallinta järjestelmällisesti käytössänne, olette tehneet juuri oikein ja hyvin sisäiset auditoinnit, työtänne ovat helpottaneet terveyspalveluiden lääkäreiden konsultoinnit sekä käytätte hienosti asiakasraateja antamaan toiminnallenne asiakasnäkökulmaa, listaa Leinonen.   

Yksiköt ja toiminnot, johon auditoinnit tänä vuonna kohdistuivat: 

 • Tammikaivon terveysasema: kiireellinen hoitoprosessi ja vastaanottopalvelut 
 • Tammikaivon terveysasema: ajanvarausprosessi 
 • Geriatrian poliklinikka / Ikäkeskus 
 • Kuntouttava työtoiminta / Aikuisten sosiaalityö 
 • Kotouttamispalvelut / Lasten ja perheiden palvelut 
 • Diabetesvastaanotto 
 • Laihian vastuuhenkilöiden haastattelu 
 • Laihian välinehuolto 
 • Omakoti- Kustaalan nuorisokoti / Lapsi- ja perhesosiaalityö 
 • Laitoshoidon prosessit 
 • Purohovi / Aikuisten sosiaali- ja hoitopalvelut 
 • Lääkäreiden rekrytointiprosessi 
 • Akuutin geriatrisen hoidon ja kuntoutuksen prosessi 
 • Haipro-tilastot ja korjaavat toimenpiteet 
 • Saattohoitoprosessi 
 • Asiakaslaskutusprosessi / Asiakasmaksutoimisto

Auditointiin kuuluu aina myös avainhenkilöiden haastatteluja eli toimialan ja tulosalueiden johtoryhmien sekä palvelualuejohtajien, yksiköiden lähiesihenkilöiden ja henkilöstön haastatteluja.   

Lisänäyttöä tulee antaa sisäisesti muun muassa omavalvontasuunnitelmien näkymisestä ja perehdytyksestä koko toimialalla

Yksi lisänäyttöä vaativa asia on sisäiseen toimintaan liittyvä, jossa lääkekaapin avainten tuplasäilytys ja –lukitus tulee varmistaa yhdessä auditointikohteena olleessa vammaispalveluyksikössä.  

Lisäksi sosiaalihuollon uusimpien omavalvontasuunnitelmien on tultava nykyistä paremmin esille vaasa.fi –verkkosivujen hakutoiminnolla, päivitetyt suunnitelmat löytyvät, mutta osa niistä on ilman allekirjoituksia. Myöskään tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelmaa ei löytynyt. Kotouttamisyksikössä ei toiminnan lainsäädäntöä löytynyt omavalvontasuunnitelman yhteydestä henkilöstön materiaaleissa. 

Laatupolitiikka ja –tavoitteet ovat tehty hienosti, mutta niitä ei ole jalkautettu henkilöstön tietoisuuteen ja osaksi käytännön työtä. Tästä toivotaan lisänäyttöä sen osalta, miten jatkossa Pohjanmaan hyvinvointialueella varmistetaan laatupolitiikan ja laatutavoitteiden jalkautus. 

Myös henkilöstön perehdytyksestä toivotaan lisänäyttöä siitä, miten perehdytys hoidetaan jatkossa laadukkaasti koko toimialalla. Perehdytyksestä tulisi myös järjestelmällisesti kerätä palautetta ja analysoida palautetta perehdytyksen kehittämisen osalta. 

Ylläpitoauditoinnin hyvistä tuloksista suuret kiitokset henkilökunnalle

– Suuret kiitokset kaikille omasta puolestani! Olen todella ylpeä, että henkilöstö on tässä koronatilanteessa näin hienosti ylläpitänyt laatua ja tehnyt laaduntunnustuksen ylläpitoon liittyvät työtehtävät. Nämä auditoinnit herättävät meidät terästäytymään toiminnassamme. Tätä toimialaa on ollut mukava johtaa, kiittää sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala  

Ylläpitoauditoinnilla varmistetaan, että laaduntunnustuksen edellytykset täyttyvät, kehittämistyö etenee sovitusti ja käytäntöjä yhä parannetaan. Auditoinnin tavoite on arvioida laadunhallintaa osana johtamista ja jatkuvan laadun parantamisen jalkautumista. SHQS-auditointi koskee koko Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimea sekä Laihian yhteistoiminta-aluetta.   

Auditoinnin raportti toimitetaan viikon kuluttua ja lisänäyttöpyyntöihin tulee vastata kolmen kuukauden sisällä auditoinnista, vaikka toiminta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2022. 

Jukka Kentala, Hanna Vähänen ja Riika Mäki-Valtari istuvat ja kuuntelevat auditoijaa.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala sekä kehittämissuunnittelijat Hanna-Vähänen ja Riika Mäki-Valtari kuuntelevat auditoijia.