Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Teknisen toimialan avustuksista leikattiin säästösyistä – eläinsuojelupalvelut turvataan edelleen

Julkaistu: 17.6.2019

Vaasan kaupunki ei tänä vuonna myönnä toiminta-avustusta Vaasan kissatalon ja Koiratarha Kulkurin toimintaan säästösyistä. Eläinsuojelupalvelut järjestetään edelleen yhteistyössä Koiratarha Kulkurin kanssa ja tästä maksetaan koiratarhalle erillistä korvausta. Paikalliset vapaaehtoisjärjestöt tekevät arvokasta työtä, eikä leikkauspäätös ollut helppo.

Teknisen lautakunnan budjettiin on varattu vuosittain 4 500 euroa sopimusluonteisia avustuksia kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (29.4.2013). Kaupunki on erikseen märitellyt yhtenäiset perusteet avustuksen myöntämiselle eri toimialoilla. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

–    Mediassa on herännyt kysymyksiä teknisen toimen myöntämistä avustuksista erityisesti eläinsuojelua koskien. Haluamme valottaa päätösten taustoja ja painottaa, että arvostamme vapaaehtoisten tekemää työtä vaikeista päätöksistä huolimatta, kertoo teknisen toimen johtaja Markku Järvelä.

Teknisen toimialan avustuksia ovat vuosittain anoneet Vaasan kodittomien kissojen ystävät ry Kissatalon toimintaan ja Österbottens Fiskarförbund r.f. kalaistutuksiin. Kuluvana vuonna kalanistutuksiin ei haettu avustusta, mutta Kissatalon avustusanomuksen lisäksi Koiratarha Kulkuri pyysi Vaasan kaupunkia osallistumaan joukkorahoituskampanjaan, jolla kerättiin varoja Koiratarhan muutto- ja remonttiprojektia varten.

Lakisääteiset palvelut turvataan säästökuurista huolimatta

Kaupungille kuuluu eläinsuojelulain mukainen velvoite talteen otettujen löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

–    Vaasan kaupunki huolehtii velvoitteen toteutumisesta yhteistyösopimuksella Koiratarha Kulkurin kanssa. Kaupunki maksaa heille tästä vuosittaista korvausta, joka ei kuulu avustusten piiriin, Järvelä kertoo.

Kissatalolla ei ole lain velvoitteen täyttämisessä virallista roolia, vaan toiminta on vapaaehtoista lisäarvopalvelua. Kissatalo toimii kaupungin omistamassa kiinteistössä Levoninkadun varrella Palosaarella. Vuokrasopimuksen mukaiseen vuokraan kuuluu normaali huolto- ja kunnossapito, mutta siinä ei ole varauduttu tuleviin investointeihin.

–    Talo alkaa olla elinkaaren lopussa. Yhdistys on kaupungin saamien tietojen mukaan varautunut siirtymään toisiin tiloihin. Tätä varten yhdistys on kerännyt tukirahoitusta, Järvelä kertoo.

Kaupungin talouden tasapainottamistyö on käynnissä, mikä tarkoittaa sekä tulojen kasvattamista, että kulujen karsintaa. Teknisen toimialan tasapainottamisvelvoite kuluvalle vuodelle on yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi käynnissä ovat yhteistoiminta-neuvottelut koko kaupungin tasolla, joilla haetaan lisäsäästöjä. Tekninen lautakunta päätti omalta osaltaan säästöistä maaliskuun kokouksessaan.

–    Avustuspäätösten käsittely kesäkuun kokouksessa oli pieni osa suurempaa säästöohjelmaa. Lautakunta päätti olla myöntämättä edellä kuvattuja harkinnanvaraisia avustuksia. Helppoja päätöksiä ei valitettavasti ollut, vaan leikkauksia jouduttiin tekemään pienistäkin summista. Peruspalvelut pyritään turvaamaan säästökuurista huolimatta, Järvelä pahoittelee tilannetta.