Ohita valikko
lapsi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Uusi hyvinvointisuunnitelma kertoo, miten vaasalaiset voivat

Julkaistu: 20.2.2024

Vaasan kaupungin hyvinvointisuunnitelma- ja kertomus antaa tilannekuvan siitä, millainen on vaasalaisten hyvinvointi tänään ja tulevaisuudessa. Ongelmien ratkaisemiseksi on laadittu myös toimenpidelista, jonka toimintoja toteutetaan vuoteen 2027 saakka.

Mikä on kunnan rooli hyvinvoinnin edistämisessä, kun sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueelle? Hyvinvointisuunnitelma on Vaasan kaupungin vastaus tähän kysymykseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vaasan kaupungin hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2023-2027 kokouksessaan 19.2. Päätöksen myötä koko kaupunki on sitoutunut edistämään kuntalaisten hyvinvointia.

Hyvinvointitiedot kerätty kansallisista tilastoista sekä suoraan asukkailta

Suunnitelmassa asukkaiden hyvinvointia analysoidaan elinkaarimallin mukaan sekä eri näkökulmista, ja esitetään toimenpiteitä sen parantamiseksi.

Hyvinvointitiedot perustuvat sekä kansallisiin tilastoihin (esim. kouluterveyskysely) että asukkaiden omiin kokemuksiin.

Tilastoja on tulkittu asiantuntijatyöryhmissä, jotka koostuivat kaupungin eri toimialojen työntekijöistä ja viranhaltijoista, hyvinvointialueen edustajista, järjestöedustajista, viranomaisten edustajista ja kokemusasiantuntijoista.

Asukkaiden kokemukset ovat johtaneet toimenpiteisiin

Eri ikäisiä asukkaita otettiin mukaan keväällä 2023 hyvinvointisuunnitelman tekoon muun muassa työpajojen ja digitaalisen hyvinvointiroolipelin avulla.

– Asukkaiden kokemukset ovat olleet korvaamattomia ja ovat useissa tapauksissa suoraan johtaneet toimenpiteisiin. Nuorten työpajassa tuli esimerkiksi ilmi, että kouluun meneminen aikaisin aamulla on hankalaa monille. Tästä syystä hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu, että kello kahdeksalta alkavien kouluaamujen tarpeellisuus arvioidaan tarkasti opetuksessa, kertoo hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä.

Suurin osa vaasalaisista voi erittäin hyvin, mutta ongelmat myös kasaantuvat

Tilastojen, asiantuntijoiden sekä asukkaiden kokemuksien perusteella on rakennettu tilannekuva, joka käsittelee vaasalaisten hyvinvointia tänään ja tulevaisuudessa.

Tilannekuva kertoo, että suurin osa vaasalaisista voi erittäin hyvin. Suurella osalla on toimiva arki, tukevat verkostot ja he pitävät asuinympäristöstään. Osa vaasalaisista ei kuitenkaan voi hyvin, ja he saattavat voida erittäin huonosti.

– Olemme nähneet, miten ongelmat kasaantuvat samoille ihmisille ja myös samoille asuinalueille. Osattomuus ja yksinäisyys ovat monimutkaisia ongelmia, jotka koskettavat monia, kuvailee Flinkkilä.

Hyvinvointikertomuksen asiantuntijatyöryhmät nostivat esiin, miten globaalit trendit, kuten digitalisaatio ja mielipideilmaston muutokset vaikuttavat ihmisten arkeen. Tämä näkyy tilastoissa esimerkiksi nuorten pahoinvoinnissa ja työikäisten psyykkisessä kuormittuneisuudessa.

– Nykyelämä vaatii paljon ihmisiltä, erityisesti nuorilta, joten yhteiskunnan sekä yksilön sietokyky ja kestävyys ovat yhä tärkeämpiä, kertoo Flinkkilä.

Nuorten puisto, iltasatupaketteja ja osallistamista

Tilanteen parantamiseksi on listattu erilaisia toimenpiteitä eri ikäryhmille ja eri teemoille.

Osa toimenpiteistä ovat suuria, kuten nuorten oman puiston suunnitteleminen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon parantaminen. Toiset toimenpiteet ovat taas pienempiä, kuten iltasatupaketin tarjoaminen kirjastossa ja osallistavan kurssisuunnittelun käyttöönotto kansalaisopisto Almassa.

– Haluamme näillä toimenpiteillä tukea asukkaiden omaa kykyä tehdä hyviä elintapavalintoja, vahvistaa mielen hyvinvointia lisäämällä suojaavia tekijöitä sekä lisätä yhteisöllisyyttä vahvistamalla yhteisöjä. Tavoitteena on luoda viihtyisä ja aktivoiva kaupunki, jossa kaikilla on mahdollisuus voida hyvin ja olla onnellinen, Flinkkilä tiivistää.

Hyvinvointisuunnitelma on voimassa vuoteen 2027 asti ja sen toteuttamista seurataan monialaisissa ikäryhmittäisissä seurantaryhmissä.