Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Ilmasto- ja energia-asiantuntija Mika Hakosalo

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasa nappasi ilmastoasiantuntijan Tukholmasta

Julkaistu: 7.4.2021

Ei ole ihan jokapäiväistä, että Vaasaan saadaan houkuteltua oman alansa ehdoton huippuosaaja, vieläpä Tukholman kaltaisen suurkaupungin palveluksesta. Mika Hakosalo lupaa tuoda länsinaapurista repullisen ideoita ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Tammikuussa energia- ja ilmastoasiantuntijana Vaasan kaupungilla aloittanut Mika Hakosalo edistää ilmastoon ja energiaan liittyviä asioita koko kaupunkiorganisaatiossa. Työnkuva on siinä mielessä poikkeuksellinen, ettei sellaista ole aiemmin kaupungilla ollut.

– Näen oman roolini eräänlaisena koordinaattorina kaupungin eri toimintojen, ohjelmien ja tavoitteiden välillä. Tehtäväni on pohtia, miten ilmastoasiat ja energiakysymykset otetaan huomioon ja viedään käytännön tekemiseen, Hakosalo kiteyttää.

Hakosalo työskenteli kahdeksan vuotta Tukholmassa, jossa hän oli mukana paitsi monissa energia- ja ilmastohankkeissa, myös digitalisaatioon ja älykkääseen liikenteeseen liittyvissä kehittämisprojekteissa.

– Tukholman kaupunki on edistänyt energia- ja ilmastoasioita systemaattisesti vuodesta 1995 lähtien. Tuon sieltä mukanani repullisen asioita, joista on toivottavasti hyötyä myös Vaasalle. Siellä saavutetuista tuloksista ja onnistumisista voidaan oppia paljon, eikä samoja virheitä kannata toistaa, Hakosalo painottaa.

Muutokset tehdään asukkaat edellä

Ennen Tukholmaan muuttoa Hakosalo asui Helsingissä ja työskenteli silloisen Ilmastoinfon johtajana.

– Ilmastoinfossa pohdimme paljon sitä, miten ympäristöasioista viestitään ja miten asukkaat saadaan mukaan ilmastotalkoisiin. Niiltä ajoilta löytyy paljon onnistuneita kampanjoita, joilla saatiin esimerkiksi ruokahävikkiä pienennettyä merkittävästi, Hakosalo kertoo.

Hakosalon mielestä ihmisten tottumusten ja käytäntöjen muuttaminen ilmastomyönteisemmiksi on suuri haaste. Perinteisiin valistamismenetelmiin hän ei kuitenkaan usko.

– Usein lähdetään siitä, että ihmisiä pitäisi valistaa ympäristöasioista ja muutos tulee sitä kautta. Oman kokemukseni mukaan se ei ole lainkaan välttämätöntä, vaan tavat ja tottumukset muuttuvat, jos asioista tehdään aiempaa helpompia. On tärkeää välttää vastakkainasettelua, jossa energia- ja ilmastoasioiden parantaminen tarkoittaa automaattisesti sitä, että elämää jollain tavalla rajoitetaan tai pakotetaan tekemään tiettyjä asioita, Hakosalo toteaa.

Hakosalon ajattelussa ilmastotavoitteet painetaan paikoin jopa taka-alalle ja sen sijaan mietitään, miten asukkaiden hyvinvointia edistetään ja miten jokin innovaatio parantaa elämänlaatua. Fiksuilla ratkaisuilla ja hyvillä toimintamalleilla voidaan saada todella paljon muutosta aikaan.

– Tapanani on miettiä loppukäyttäjää, oli se sitten asukas tai yritys, ja pohtia mitä positiivista voimme heille tuottaa. Jos tänne muuttaa vaikkapa perhe Helsingistä, niin miten meidän tavoitteet ja toimenpiteet näkyvät heidän arjessa, asumisessa ja liikkumisessa? Katsantokanta tulee tällöin hyvin erilaiseksi ja päästöjen vähentäminen tavallaan sivutuotteena, Hakosalo kertoo.

Liikenne suurena haasteena

Yksi Hakosalon ensimmäisistä työtehtävistä on kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman päivittäminen ajan tasalle. Vaasa haluaa olla hiilineutraali kaupunki tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Tavoite on kova, mutta mielestäni realistinen, jos tietyt asiat saadaan toteutettua. Ensivaikutelman perusteella Vaasassa on samat haasteet, kuin Tukholmassa. Energiapuolella tilanne on varsin hyvä ja fossiilisten polttoaineiden käyttö saadaan sieltä varmasti pois. Suurin haaste on liikenteen ja liikkumisen osalta, Hakosalo kertoo.

Vaasassa on vahva yksityisautoilun perinne ja asukkaiden liikkumismuotoihin vaikuttaminen on tunnetusti haastavaa.

– Meidän pitää tarjota parempia vaihtoehtoja yksityisautoilulle. Jos paikasta toiseen liikkuminen kestää kauemmin tai on muuten hankalampaa, niin ihmiset eivät tee sitä muutosta, Hakosalo kertoo.

Toinen tärkeä kehityskohde liittyy digitalisaatioon ja tiedon hyödyntämiseen.

– Päätöksenteon tueksi tarvitaan enemmän tietoa entistä nopeammin. On erittäin tärkeää, että seurantaan ja analysointiin panostetaan, jotta nähdään ollaanko tehty oikeita toimenpiteitä. Olettamalla tehdään helposti vääriä päätöksiä ja tuloksia voidaan saada vasta kuukausien tai jopa vuosien viiveellä.

Lämpöenergiavarasto sisäpuolelta.
Hakosalon mukaan energiapuolella Vaasan tilanne on varsin hyvä. Vaskiluodossa otettiin viime vuonna käyttöön Suomen suurin lämpöenergiavarasto, joka vähentää kivihiilen käyttöä merkittävästi.

Vaasassa ilmastoasiat otetaan tosissaan

Hakosalo kehuu Vaasan ilmapiiriä ja kiittelee lämpimästä vastaanotosta. Mutta mikä sai Hakosalon muuttamaan Vaasaan Tukholman kaltaisesta suurkaupungista?

– Kirjoitan parhaillaan väitöskirjaa Vaasan yliopistossa ja ohjaajani Martti Laaksonen on moneen kertaan todennut, että osaamiselleni voisi olla täällä käyttöä. Vaasassa on tosi paljon kiinnostavia juttuja meneillään ja koen, että minulla on niihin paljon annettavaa. Nyt oli lisäksi oikea aika irtaantua Tukholmasta, Hakosalo kertoo.

– Koen, että täällä pääsen käyttämään laaja-alaisesti omaa osaamista ja kontaktiverkostoja. Moni asia on luonnollisesti vielä avoimena, mutta Vaasan tahtotila ja tekemisen meininki on käynyt jo selväksi. Täällä ollaan ilmastoasioiden suhteen tosissaan ja on ollut hienoa huomata, että poliitikot, yritykset ja yliopistot haluavat kaikki mennä samaan suuntaan, hän jatkaa.

Ruotsin mallista oppia

Hakosalon mielestä energia- ja ilmastoasioilla on hyvä mahdollisuus luoda näkyvyyttä ja kiinnostusta Vaasaa kohtaan laajemminkin.

– Vaasassa on paljon energia-alan osaamista paitsi yrityksissä, myös yliopistomaailmassa. Siellä on erittäin moderneja ja innovatiivisia ajatuksia, jotka ovat kiinnostavia paitsi Vaasalle, myös muille kaupungeille jotka tavoittelevat ilmastoneutraaliuutta, hän toteaa.

Hakosalon mielestä Suomessa, ja myös Vaasassa, parannettavaa löytyy erityisesti uusien innovaatioiden ja saavutusten markkinoinnissa.

– Mielestäni Suomen ja Ruotsin ero näkyy siinä, miten asioista kerrotaan maailmalle. Naapurissa innovaatioista toitotetaan kaikille jo ennen ensimmäistäkään prototyyppiä, kun taas Suomessa niistä ei kerrota kenellekään ennen kuin kaikki on valmiina, Hakosalo naurahtaa.

– Tilanne ei toki ole näin mustavalkoinen, mutta haluaisin tuoda Ruotsin mallia myös tänne Vaasaan. Miten me viestitään kaikista hienoista jutuista ja saadaan ihmiset paikan päälle tutustumaan näihin innovaatioihin, hän pohtii.

Hakosalon mielestä on tärkeää tehdä yhteistyötä laajemmin myös kuntarajojen ulkopuolella.

– Ei kilpailu ole Vaasan ja Seinäjoen välillä, vaan ne ovat pikemminkin kumppaneita samalla alueella. Jos tänne sattuu tulemaan vierailija vaikkapa Kiinasta, niin miksi ei kerrottaisi samalla myös naapurissa tapahtuvista hienoista jutuista? Meidän pitäisi miettiä yhteistä sanomaa isompana alueena yhteistyössä muiden alueen kuntien ja yritysten kanssa.