Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan Häggqvistin vanhan valimon ympäristöriskien jatkoselvitys

Julkaistu: 20.6.2022

Vaasan Häggqvistin vanhan valimon ympäristössä tehdään maaperän- ja pohjaveden jatkotutkimuksia kesän 2022 aikana.

Vaasassa, Häggqvistin vanhan valimon alueella tutkitaan maaperää sekä pohjavettä kesäkuussa 2022 (viikoilla 24-25).

Vanhan Haggqvistin valimon alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Näytteenotto toteutetaan osittain kaivinkoneella sekä kairakalustolla, jolloin kyseisinä päivinä lähialueella voi kuulua tästä aiheutuvaa ääntä. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tilaa laajemmin sekä saattaa loppuun vuonna 2021 aloitettu alueen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi kokonaisuutena.

Historiatietojen mukaan Häggqvistin vanha valimo on ollut toiminnassa vuosina 1920-1970. Alueella on tehty vuonna 2021 tutkimuksia, joiden yhteydessä todettiin tarve jatkoselvityksille.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Vaasan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. Selvitys valmistuu marraskuun 2022 aikana.

kartta

Lue lisää

maaperakuntoon.fi

Lisätietoja